Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Achtergrond informatie vogelgriep H5N1

H5N1 is een variëteit van het vogelpestvirus die gevaarlijk is voor mensen. “H5” verwijst naar het type hemagglutinine in de eiwitmantel en “N1” naar het type neuraminidase. Het betreft in beide gevallen antigenen die een rol spelen bij respectievelijk binding aan de celwand en het loskomen van nieuw geproduceerde virussen uit een geïnfecteerde cel.
Sinds begin 2004 zijn er ruim 60 mensen gedood door het vogelpestvirus in Thailand, Cambodja, Vietnam, China en Indonesie.

Achtergrond informatie:
Vogelgriep H5N1
Vogelpest informatie

Commissie bekijkt pneumokokkenvaccinatie zuigelingen

DEN HAAG – Op verzoek van de minister Hoogervorst bespreekt de commissie Herziening van het Rijksvaccinatieprogramma vaccinatie van zuigelingen tegen pneumokokken. Dit schrijft de Gezondheidsraad op haar website.
De minister wil die vaccinatie invoeren in aansluiting op het advies van de Gezondheidsraad uit 2002; in dat advies werden pneumokokkeninfecties beoordeeld als een ernstige aandoening en werd vaccinatie in een vierprikkenschema aanbevolen.

Drie of vier?
De minister vraagt de Gezondheidsraad echter of wetenschappelijk is aangetoond dat met drie in plaats van de aanbevolen vier injecties ook voldoende bescherming verkregen kan worden. De minister overweegt namelijk een drieprikkenschema, omdat het daardoor mogelijk zou worden om pneumokokkenvaccinatie in Nederland op een kosteneffectieve wijze in te voeren.

Voordelen drieprikkenschema
Een drieprikkenschema heeft voordelen boven een vierprikkenschema, aldus de Gezondheidsraad: de belasting van ouders en kinderen is kleiner, het legt een geringer beslag op ruimte in het toch al tamelijk volle vaccinatieprogramma en de kosten zijn lager. Deze voordelen zijn echter alleen relevant als een drieprikkenschema voldoende bescherming biedt. Dit wordt onderzocht. Ook wordt gekeken naar de huidige kosten van een vierprikkenschema.

Geen onderbouwing voor drie, wel voor vier prikken
Op dit moment is er naar het oordeel van de commissie geen overtuigende wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit van het drieprikkenschema. Er zijn enkele onderzoeken waaruit blijkt dat ook bij het drieprikkenschema in een bepaalde mate antistoffen in het bloed worden opgewekt, maar er zijn geen gegevens om te beoordelen of die antistoffen ook de beoogde bescherming tegen infectie bieden. De onderzoeksresultaten laten te veel ruimte voor onzekerheid over de feitelijke bescherming van zuigelingen. Voor de effectiviteit van het gangbare vierprikkenschema is die noodzakelijke onderbouwing er wel.

Vierprikkenschema gunstig
Sinds de Gezondheidsraad in 2001 de kosteneffectiviteitsverhouding van het vierprikkenschema berekende, zijn nieuwe inzichten ontstaan en nieuwe gegevens beschikbaar gekomen die leiden tot een gunstiger verhouding tussen kosten en baten. Zo blijkt dat na vaccinatie minder kinderen drager van de bacterie blijven, wat leidt tot veel minder besmettingen buiten de gevaccineerde leeftijdsgroepen. Vooral door dat effect van groepsimmuniteit valt de kosteneffectiviteitsverhouding aanmerkelijk gunstiger uit dan voorheen.

Aanbevelingen
De commissie zou graag zien dat de kennis over gereduceerde vaccinatieschema’s groter wordt, zodat dergelijke schema’s in de nabije toekomst waar mogelijk ingevoerd kunnen worden. Verder adviseert zij een monitoringssysteem op te zetten om de gunstige en de eventuele ongunstige effecten van pneumokokkenvaccinatie goed te kunnen volgen.

Gezondheidsraad 26 oktober 2005

Specialisten NL in wereld best verdienend

DEN HAAG – Medisch specialisten worden vrijwel nergens ter wereld zo goed betaald als in Nederland.
Dat blijkt volgens het weekblad Medisch Contact uit een vergelijkend overzicht dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) binnenkort presenteert.
Vrijgevestigde specialisten
Volgens Medisch Contact concludeert de OESO dat Nederlandse vrijgevestigde specialisten binnen hun beroepsgroep het hoogste inkomen ter wereld hebben. Zij zouden worden gevolgd door artsen uit de VS, België en Frankrijk. De specialisten die in loondienst werken, staan, aldus het weekblad, op de tweede plaats, achter Groot-Brittannië.
Onder de tafel
Volgens de Orde van Medisch Specialisten klopt het onderzoek niet. Artsen zouden in veel landen ‘onder de tafel’ extra worden betaald. Bovendien zouden de systemen van beloning niet met elkaar zijn te vergelijken.
(ANP 13 oktober 2005)

Nobelprijs Geneeskunde

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2005

“for their discovery of the bacterium Helicobacter pylori and its role in gastritis and peptic ulcer disease”
 
Barry J. Marshall J. Robin Warren

Bron: NobelPrize.org

1elijn duurder door afspraken 2e lijn

In Trouw las ik heden ochtend het volgende bericht ( ingekort):
Ziekenhuisapothekers in Nederland krijgen gratis of bijna gratis geneesmiddelen van de farmaceutische industrie. Op die manier worden patiënten na een opname geruisloos overgezet op nieuwe, veel duurdere middelen.
Als ziekenhuizen hun patiënten maagtabletten en cholesterolverlagers van fabrikant AstraZeneca geven, krijgen ze deze middelen bijna voor niets. De kortingen lopen op tot 99 procent. De ziekenhuisapotheken ontvangen dan bovendien hoge kortingen op andere producten die dit bedrijf levert, bijvoorbeeld voor anesthesie of hoge bloeddruk. Deze kortingen kunnen oplopen tot 60 procent.

(m) reactie:
De ziekenhuis apothekers zijn al langer in opspraak. Het ministerie vna VWS heeft een brief over te dure medicijnen aan de nederlandst vereniging van ziekenhuis apothekers. Waarop de NVZA natuurlijk reageerde in een andere brief.

Het blijft een moeilijk probleem. Aan de overheid wil concurentie tussen ziekenhuizen. Het gevolg is dat de ziekenhuizen deals gaan sluiten met de farmaceurische industrie om de kosten zo veelmogelijk te drukken. Hierdoor gaan de kosten in het ziekenhuis wel omlaag. Echter de huisarts zal niet zo snel de medicatie van het ziekenhuis stoppen en omzetten naar een generisch middel. Gevolg de ziekenhuizen worden goedkoper en de zorg in de eerst lijn zal duurder worden en meer gedomineerd door de farmaceut. De vraag is of we dat willen in dit land.