KNMG standpunt euthanasie

In 1984 heeft het Hoofdbestuur van de KNMG het standpunt ingenomen dat euthanasie of hulp bij zelfdoding door artsen onder bepaalde omstandigheden aanvaardbaar kan zijn. Dit standpunt bevat ook een formulering van de zorgvuldigheidseisen die naar de mening van de KNMG bij euthanasie en hulp bij zelfdoding in acht moeten worden genomen.
Deze standpuntbepaling door de KNMG heeft in de jaren daarna een belangrijke rol gespeeld bij de euthanasiediscussie in Nederland. Een actualisering van het standpunt van het hoofdbestuur van de KNMG inzake euthanasie verscheen in 1995.
De ontwikkelingen sindsdien – waaronder de invoering van de wettelijke regeling inzake toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding per april 2002 – maken opnieuw actualisering noodzakelijk. De bedoeling is om de ontwikkelingen van de afgelopen jaren te verwerken, zodat iedereen die dit standpunt raadpleegt een goed beeld krijgt van de huidige stand van zaken en de visie van de KNMG daarop…….volledige tekst

LEES HIER DE RICHTLIJN

Geef een reactie