Vogelgriep brief aan artsen in Nederland

Alle artsen hebben de afgelopen dagen een brief van het RIVM over de vogelgriep ontvangen. Samenvatting van de brief:
Nederland heeft 3 miljoen vaccinatie kuren (Tamiflu) Deze zullen in de loop van dit jaar (2006) aangevuld worden tot 5 miljoen.
Bij een persoon besmet met H5N1 zal de omgeving van deze patient preventief behandeld worden als ook de patient. Bij een pandemische uitbraak van influenza wordt de tamiflu ALLEEN gebruikt voor klinische patienten.

De website van MinVSW meldt:
Besmettingen
In een aantal werelddelen, waaronder Europa, waart momenteel het zogenaamde H5N1-virus onder pluimvlee rond. In Vietnam, Cambodja, Thailand, Turkije en Irak zijn mensen ernstig ziek geworden van het virus en een aantal is als gevolg daarvan overleden. Zij zijn waarschijnlijk besmet geraakt na intensief contact met zieke of dode vogels. Voor de meest recente informatie over besmettingen kunt u terecht op de site van de WHO.

Maatregelen
Er bestaat een theoretische mogelijkheid dat het virus verandert naar een virus dat van mens op mens overdraagbaar is. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid in verschillende landen. Daarom is het ministerie van VWS voorbereidingen aan het treffen.
De Europese Commissie heeft maatregelen getroffen om de kans op versleping van het virus naar en binnen Europa zo klein mogelijk te maken. Deze maatregelen betreffen een Europees importverbod van levend pluimvee, pluimveevlees, -producten, broedeieren, consumptie-eieren en siervogels uit de betrokken landen.

Maatregelen MinLNV:
Momenteel gelden onder meer de volgende maatregelen:

Pluimveehouders in heel Nederland moeten hun pluimvee weer gaan afschermen. Zie informatie voor pluimveehouders.
Ook hobbydierhouders zijn vanaf 20 februari verplicht hun pluimvee af te schermen van andere vogels (zie verder: informatie voor hobbydierhouders).
Reizigers naar Turkije, Indonesië, Thailand, Nigeria en andere landen waar vogelgriep heerst of vermoed wordt, krijgen adviezen om de verspreiding van vogelgriep zoveel mogelijk tegen te gaan (zie verder: informatie voor reizigers).
De Europese Commissie heeft de import van pluimvee en ander gevogelte of veren verboden uit de volgende landen: Turkije, inclusief het Turkse deel van Cyprus. Roemenië, Rusland, Kroatië, Kazachstan, China, Indonesië, Cambodja, Laos, Maleisië, Noord-Korea, Pakistan, Thailand en Vietnam. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Turkije met betrekking tot vogelgriep, is de import van onbehandelde veren uit Armenië, Azerbeidzjan, Oekraïne, Georgië, Iran, Irak en Syrië verboden. Het was al verboden om pluimvee, pluimveeproducten en ander gevogelte in te voeren uit deze landen. Verder vindt er in Nederland verscherpte controle plaats op illegale invoer van pluimvee, vogels en veren op luchthavens en zeehavens door de douane, de AID en de VWA. Ook heeft de Commissie besloten tot een tijdelijk importverbod voor siervogels.(zie verder: import, export en transport).
Alle transportmiddelen waarmee pluimvee of broedeieren worden vervoerd naar landen buiten de EU of naar landen waar vogelgriep is vastgesteld, moeten bij terugkomst in Nederland gereinigd en ontsmet worden op ontsmettingsplaatsen. (zie verder: import, export en transport).
Dierentuinen buiten de bebouwde kom moeten vanaf 21 november een risico-analyse uitvoeren. Als de kans op contact tussen het pluimvee in de dierentuin en wilde vogels hoog is, moet het pluimvee worden afgeschermd. Dit geldt niet als het pluimvee wordt gevaccineerd. (zie verder: regeling).
Het LNV-loket is bereikbaar voor vragen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur via het gratis nummer 0800-22 333 22, vanuit het buitenland +31 592 33 29 58 (niet gratis).

One thought on “Vogelgriep brief aan artsen in Nederland

Geef een reactie