Richtlijn Tabakverslaving

Het CBO heeft heden de richtlijn tabaksverslaving (pdf) naar buiten gebracht.
CBO: “Met jaarlijks meer dan 20.000 vroegtijdige doden door tabaksgebruik, is roken in Nederland een volksgezondheidsprobleem van de eerste orde. Bijna dertig procent van de bevolking rookt nog. De winst van stoppen met roken is niet alleen voor de maatschappij als geheel, maar ook voor elke individuele roker, aanzienlijk. De meeste rokers blijken graag te willen stoppen. Velen hechten daarbij grote waarde aan advies van een medicus.
In de gezondheidszorg doen zich op grote schaal contacten met individuele rokers voor. In deze richtlijn worden die momenten als aanleiding beschouwd om stoppen met roken aan de orde te stellen. Voor de medische praktijk en de daarbij betrokken hulpverleners biedt deze richtlijn mogelijkheden om tabaksverslaving effectief te behandelen. Hoewel primaire preventie met name voor jongeren van groot belang is, komt in deze richtlijn alleen de behandeling van tabaksverslaving in de zorg aan de orde.”

Geef een reactie