Nieuwe website medische vervolgopleidingen

De Stuurgroep Modernisering Opleidingen en Beroepsuitoefening in de Gezondheidszorg (MOBG) en de KNMG Colleges hebben de website www.medischevervolgopleidingen.nl gelanceerd.
De site is sinds 25 april 2006 in de lucht. Wetenschappelijke Verenigingen, opleiders en artsen in opleiding tot specialist (aios) kunnen via de site ervaringen met de ontwikkeling van het moderniseren van vervolgopleidingen uitwisselen. Aios kunnen hier terecht voor onder meer een opleidingsplan per specialisme. Verder vindt men er relevante documentatie en interviews met deskundigen. Ook biedt de site een overzicht van de voortgang met de moderniseringsplannen per specialisme en worden regelmatig specifieke onderdelen en vraagstukken belicht, zoals het omgaan met Korte Praktijkbeoordelingen, portfolio en voortgangsgesprekken.
(KNMG)

Geef een reactie