Infectie sluit IC Apeldoorn

Apeldoorn, 21 juli 2006
  

Persbericht

 
Tijdelijke verplaatsing Intensive Care locatie Lukas
 
In verband met een toename (drie besmettingen binnen tien dagen) van aspergillusbesmettingen op de Intensive Care van de locatie Lukas van Gelre ziekenhuizen heeft de Raad van Bestuur in samenspraak met het Medisch Stafbestuur besloten deze Intensive Care grondig door een gespecialiseerd bedrijf te laten reinigen.
In de tussentijd – de schoonmaak duurt naar verwachting zo’n drie weken-  zal op de vercouverafdeling van de locatie Lukas een aantal IC-bedden worden ingericht. Daarnaast zal IC-capaciteit worden gecreëerd op de locatie Juliana. De totale capaciteit neemt daardoor weliswaar tijdelijk af tot zes bedden, maar het ziekenhuis kan verder normaal doorfunctioneren. Voor een aantal langdurig beademde patiënten zal een oplossing gezocht worden door plaatsing in andere, omliggende ziekenhuizen.              
 
De maatregel is nodig omdat alleen door een grondige schoonmaak de kans op nieuwe besmettingen aanzienlijk kleiner wordt. Geheel uit te sluiten zijn aspergillusbesmettingen overigens niet. Bekend is dat tijdens verbouwingen in een ziekenhuis dit onvermijdelijk gepaard gaat met een toename van stofproductie waardoor er een toename kan optreden van het aantal aspergillusinfecties. Daarom moet iedere verbouwing worden omgeven met voorzorgsmaatregelen. Deze zijn bij aanvang van de nieuwbouw ook genomen. In de eerste helft van 2006 was desondanks sprake van besmetting, hetgeen toen leidde tot een pakket aan extra maatregelen op het gebied van schoonmaak, controle en isolatie. Die zijn ook aan de Inspectie gemeld, die daarin geen aanleiding heeft gezien om op verdere maatregelen aan te dringen.
Nu dit onvoldoende geholpen heeft en de besmettingsbron niet exact te traceren is acht de Raad van Bestuur een grote schoonmaak noodzakelijk. Ook deze maatregelen zijn volgens voorschrift gemeld  aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die heeft laten weten de genomen maatregelen op dit moment adequaat te achten.
 
Aspergillus is een schimmel die o.a. in stof en in de lucht voorkomt en die bij mensen met een sterk verminderde afweer, zoals sommige IC-patiënten, soms een infectie veroorzaakt. De schimmel is niet besmettelijk van mens tot mens en wordt behandeld met anti-schimmelmedicatie

Geef een reactie