Voorlopige conclusie ambulance rapport CNV

Een aantal opzienbarende voorlopige conclusies uit het – niet wetenschappelijke – CNV-onderzoek:

  • meer dan 90 procent van de respondenten heeft te maken met fysiek en verbale agressie en zegt dat het alleen maar toeneemt
  • ruim 80 procent van de respondenten geeft aan dat de agressieplegers mensen onder invloed van alcohol en/of drugs zijn. Bijna driekwart geeft aan dat het dan omstanders betreft. Maar bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ook de patiënt zelf agressief is
  • bijna de helft van de respondenten wijdt dit aan onwetendheid. Maar het gros van de mensen wijdt dit aan een afname van waarden normen
  • meer dan 90 procent van de respondenten wil dat de overheid strenger straft en ruim 80 procent denkt dat dit in combinatie met een voorlichtingscampagne (zoals eerder voorgesteld) preventief kan werken
  • verder blijkt dat agressiviteit naar hulpverleners niet regionaal gebonden is, maar dat het overal als een steeds groter wordend probleem wordt ervaren.

Geef een reactie