Leven op het randje van orgasme

Dr. M.D. Waldinger
Waldinger:” Het Persistent Sexual Arousal Syndrome (PSAS) komt uitsluitend voor bij vrouwen. Bij PSAS heeft een vrouw vrijwel continu het gevoel dat zij op het punt staat een orgasme te krijgen, hetgeen echter niet gebeurt. Dit gevoel zit op of rondom de clitoris of in de vagina. Het is hierbij opvallend dat dit “pre-orgasme” gevoel niet of vrijwel niet gepaard gaat met seksuele fantasieen of echte seksuele verlangens. De klacht betreft daarom dan ook eerder een opwindingsgevoel van de geslachtsorganen (genitale opwinding) dan echt seksuele opwinding. PSAS kan geleidelijk of vrij plotseling ontstaan. Een betere naam voor het syndroom is daarom Persistent Genital Arousal Syndrome (PGAS). Sommige vrouwen hebben er in het begin nog wel een plezierig gevoel bij, maar al snel worden zij er wanhopig en somber van. Het gevoel van genitale opwinding verdwijnt niet als een vrouw via masturbatie of geslachtsgemeenschap tot een orgasme is gekomen. In tegendeel, bij een deel van de vrouwen komt het gevoel daarna in versterkte mate terug. De vrouwen die hieraan lijden zijn niet uit op meer sex, ze willen alleen van dit gevoel af, omdat dit gevoel hun vreselijk irriteert. De meeste vrouwen die hieraan lijden, praten er uit schaamte met vrijwel niemand over. Dat maakt dat ze zich nog eens extra alleen voelen met hun klacht. Vaak worden ze door hun huisarts of specialist niet voor vol aangezien omdat de meeste artsen nog nooit van dit syndroom gehoord hebben.”

Sinds de ontdekking van PSAS in 2001, doen er allerlei wilde verhalen over deze ziekte de ronde. Omdat de aandoening seksueel getint is en daardoor tot de verbeelding van met name mannen spreekt, hebben de op sensatie-beluste-media dit syndroom jammergenoeg op een walgelijke manier naar buiten weten te brengen. Indianenverhalen over vrouwen die 500 tot zelfs wel 800 orgasmes per dag zouden hebben, heeft de omzet van menig tabloid of weekblad behoorlijk doen stijgen. De waarheid over PSAS is veel minder sensationeel, veel ingewikkelder en er is niets…. maar dan ook helemaal niets aangenaams of leuks aan. INTEGENDEEL! Niet in de laatste plaats de geïnterviewde vrouwen zelf zijn daarbij gebaat; ook het Persistent Sexual Arousal Syndrome en het grote leed dat de aandoening met zich meebrengt, wordt daarmee groot onrecht gedaan. PSAS is een allesbedervende aandoening en wordt zeker niet gekenmerkt, door het krijgen van een onmenselijke hoeveelheid (spontane) orgasmes. Onzin… klinkklare onzin! De persoonlijke getuigenissen elders op deze website, zullen dan ook een heel ander beeld laten zien. PSAS is “living hell”! Who wants to live there!?

Herkend u zich in dit beeld… er is een polikliniek die kan helpen:

Polikliniek Neuroseksuologie
Dr. M. D. Waldinger (hoofd afdeling)
Ziekenhuis Leyenburg
Leyweg 275, 2545 CH Den Haag
Tel: 070 – 3592086 (bellen tussen 13.00 en 14.00 uur)
Stuur een e-mail

(Teksten komen van de PSAS website en van de website van dr. Marcel D. Waldinger Doel is vergroten van de bekendheid van dit syndroom.)

One thought on “Leven op het randje van orgasme

  1. Pingback: Op het internet zoeken met Google bij upc live

Geef een reactie