Begroting Zorg

Gisteren was het weer prinsjesdag. En dat betekend de nieuwe begroting voor ons land. In de paragraaf over de zorg lezen we het volgende:

Zorgzwaartepakketten
In de verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg wordt komend jaar prestatiebekostiging ingevoerd op basis van de zogenoemde «zorgzwaartepakketten». Dat betekent dat de instelling niet langer gefinancierd wordt naar het aantal bedden, maar dat de budgetten specifieker worden afgestemd op de hoeveelheid zorg die cliënten nodig hebben.
Voor de instellingen heeft de invoering van zorgzwaartepakketten in 2007 nog geen financiële gevolgen. In het invoeringsjaar 2007 moeten zorgkantoren en aanbieders afspraken maken over pakketten, prijzen en kwaliteit. Vanaf 2008 zullen de financiële effecten van de prestatiebekostiging voor instellingen merkbaar worden.

Willen wij dit? Stel uw moeder ligt opgenomen in het verpleeghuis. Ze is daar alleen voor revalidatie na een gebroken heup. Dit maakt haar een lage zorgzwaarte. Nu moet uw moeder dagelijks geholpen worden met wassen omdat de heup nog pijnlijk is en de wond nog niet helemaal genezen. Wat gaat er gebeuren? Een verzorgende komt binnen, meldt dat er 15 minuten is voor de verzorging. En voor dat uw moeder volledig gewassen is meldt de verzorging:” Sorry de tijd zit er op wilt u zelf even uw rug wassen en u aankleden. Oh’ja de steunkousen liggen in het mandje op de verwarming”

Het zelfde gaat voor de fysiotherapeut geledne die uw moeder gaat leren lopen met haar nieuwe heup. Echter helaas kan de aanbevolen looptraining niet gegeven gaan worden… tijd is op. Om het nog niet te hebben over de niet-patient gebonden taken als het uitleggen van de til-lift… welke patient levert zijn/haar tijd in zodat iemand uitleg aan alle verzorgende kan geven over de til-lift?
Wel is er extra geld beloofd voor de verpleeghuizen… kan eindelijk, iemand de binnenkant komen schilderen en een airco aanleggeen voor het geval het weer heet word. Echt structureel extra handen aan het bed zal er wel niet van komen.
Wilt u deat uw moeder ’s avonds gezellig kan kletsen met iemand? Huur dan zelf iemand in a 15 euro per uur. De verzorging is met z’n twee-en en heeft naast uw moeder 44 andere patienten naar bed te brengen.
verderop in het stuk:

De vraag is niet meer óf die prestaties openbaar moeten zijn, maar op welke manier die openbaarheid geregeld wordt. Want er zíjn verschillen tussen het ene ziekenhuis en het andere, tussen het ene verpleeghuis en het andere en tussen de ene arts en de andere. Veel zorgaanbieders zelf weten dat al lang, maar het wordt tijd dat die verschillen ook voor de consumenten zichtbaar zijn.
Openbare gegevens over prestaties prikkelen zorgaanbieders om het beter te doen – niemand wil immers onderaan de ranglijst staan. En openbare gegevens over prestaties prikkelen de consument om kritisch te kijken naar wat hij krijgt voor zijn premiegeld. Hij zal zich sterker bewust worden van het feit dat er ècht verschillen zijn.
Kwaliteit is primair de verantwoordelijkheid van de zorgverleners, maar voor versterking van de openheid is een onafhankelijke toeziende partij nodig. Dat is de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Er moet openheid over de kwaliteit… lees het vorige stukje… in de verpleeghuizen zal die, ondanks extra geld, niet veel vooruit gaan. We zijn als zorg aanbieder zelf verantwoordelijk maar zonder geld voor kwaliteit en met een maximaal aantal minuten per patient is het gevolg dalende kwaliteit. Hoe moet je met geen kwaliteit concureren? Krijgen we reclame als: “Verpleeghuis Avondzon: éénmaal per dag een warme maaltijd” of “Verzorgingshuis ’t Plaatsje: voor een koekje bij de kofie”

Wat doen wij onze ouderen aan. Oud worden willen we allemaal, oud zijn echter dat nooit..
Wouter Bos:” Hoe kunnen we blij zijn met een begrotings overschot als er sprake is van ondervoeding in onze verpleeghuizen?”
Agnes Kant:” ..geen marktprikkels (lees concurentie) maar kwaliteitsprikkels… dan kan je afrekenen op wat ze (zorginstelling) doen.”

Geef een reactie