Glucose metingen ziekenhuizen onbetrouwbaar

De inspectie voor de gezondheidszorg schrijft op haar internetsite over de onbetrouwbaarheid van glucosemetingen in het ziekenhuis.

(IGZ) Aanleiding voor deze waarschuwing is dat de inspectie van ziekenhuizen diverse meldingen heeft ontvangen over apparaten waarmee bloedsuiker aan het bed wordt gemeten. Deze apparaten gaven forse afwijkingen tussen de gemeten bloedsuikerwaarde en de werkelijke, in het laboratorium gemeten waarde. Vaak was sprake van een hogere gemeten waarde dan in werkelijkheid het geval was. Dit leidde dan tot het geven van meer insuline dan nodig was, met in enkele gevallen als resultaat een ernstige hypoglycaemie (te lage bloedsuikerspiegel)

 2007- 01 Circulaire glucosemeters [16Kb]

Geef een reactie