Statusvoering slecht in ziekenhuizen

Statusvoering moet beter. De IGZ heeft uit onderzoek onder meerdere ziekenhuizen geconcludeerd dat er vanalles mis is met de statusvoering in nederland. Patienten zouden er volgend de inspectie zelfs mee ingevaar komen. Zo blijkt er onvoldoende uitwisseling van informatie tussen de specialismen te zijn.

De oplossing volgens de inspectie is een uniform systeem in alle ziekenhuizen….
Succes met invoeren, een EPD in 1 ziekenhuis is al een probleem laatstaan alle ziekenhuizen van nederland op één mannier aan dossiervorming te laten doen.

Geef een reactie