Erasmus MC neemt als eerste ziekenhuis BSN in gebruik

Het Erasmus MC is eind februari als eerste ziekenhuis gestart met het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de bedrijfsprocessen. Dit unieke persoonsgebonden nummer voor eenduidige identificatie van de patiënt wordt gebruikt in de proef met het elektronisch medicatiedossier (EMD) die binnen de regio Rijnmond loopt. Als het BSN in alle informatiesystemen van de zorgverleners is ingevoerd, is het grote voordeel dat patiëntgegevens op een betrouwbare wijze kunnen worden uitgewisseld. In deze fase van de proef worden ervaringen opgedaan met het daadwerkelijk invoeren en het gebruik van het BSN. De in de proef opgedane ervaringen worden ingebracht in het landelijke project ‘invoering elektronisch medicatiedossier en waarneemdossier voor huisartsen’ (EMD/WDH) dat het ministerie van VWS samen met CIBG en NICTIZ uitvoert.
(bron:NICTIZ )

Geef een reactie