6 Minuten

De Nederlandse Hartstichting is een campagne begonnen onder de titel 6 minuten. De titel van de campagne komt van de overlevingsduur van hersencellen zonder zuurstof.

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: iedereen kan een hartstilstand krijgen. Het overgrote deel van de mensen die een hartstilstand krijgen, bevindt zich in en rond het huis. Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van de slachtoffers. Dat zijn schrikbarende cijfers. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang. Maar diezelfde omstanders moeten wel weten dat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn én weten wat er moet gebeuren. Namelijk direct 112 bellen, onmiddellijk beginnen met hartmassage en beademing, en met een AED (Automatische Externe Defibrillator) het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen. De overlevingskans van slachtoffers van een hartstilstand wordt dan 50 tot 70 procent.

De TV en Radiocommercial

Geef een reactie