Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Alcoholcampagnes gericht op jongeren hebben geen effect

Volgens onderzoek door de Universiteit Maastricht in de regio Eindhoven kunnen de campagnes beter worden gericht op volwassenen.
Het onderzoek bevestigt het landelijke beeld dat het alcolmisbruik onder jongeren stijgt. In de regio Eindhoven zijn de afgelopen acht weken 172 jongeren in het ziekenhuis opgenomen na alcoholmisbruik. De slachtoffers hadden een vergiftiging of waren betrokken bij verkeersongelukken of geweld.
Er was tot nu toe weinig bekend over alcoholmisbruik, omdat ziekenhuizen de cijfers nauwelijks bijhoude

Quote van vandaag

Het gezonder worden van de mens in het algemeen, heeft niet geleid tot veelvuldiger gebruik van het gezond verstand in het bijzonder.
(Stelling bij proefschrift “Spoedeisende Geneeskunde. Patiënt karakteristieken en behoefte aan een opleiding tot Spoedeisende Hulp Arts”, te verdedigen 19 september 10.30 door Jolande Elshove-Bolk)

NZA onderzoekt internet apotheken

De tarieven die internetapotheken in Nederland berekenen aan hun klanten zijn vaak te hoog. De websites vragen tot 40 euro bovenop de medicijnprijs, dat is vier keer zo veel dan voor een artsenconsult en een receptvergoeding is toegestaan.
Tien bedrijven zijn deze maand door de NZA aangeschreven met het verzoek hun tariefstructuur te verantwoorden. Voor een internetapotheek gelden dezelfde regels als voor een reguliere apotheek. Uit onderzoek van de Volkskrant in juni bleek dat internetapothekers zeer uiteenlopende kosten rekenen voor het afleveren van medicijnen. Het op de Antillen gevestigde Dokteronline.com rekende 31 euro voor een recept en 10 euro voor een consult. De wettelijk toegestane tarieven zijn volgens de NZA respectievelijk 6,10 en 4,50 euro.
(bron: medicalfacts)

Buroctatie oorzaak uitstel behandeling

verpleeghuiszorg
Medicalfacts meldt het volgende: Ziekenhuizen raken overvol, omdat uitbehandelde patiënten niet direct terecht kunnen in verzorgingshuizen. Hierdoor moeten ziekenhuizen steeds vaker nieuwe patiënten doorverwijzen naar een ander ziekenhuis. Bureaucratie is een belangrijke oorzaak van het feit dat veel ziekenhuisbedden vol liggen met mensen die eigenlijk in een verzorgings- of verpleeghuis horen.

Zelf kwam mij ter oren dat managers vertrekken uit de verpleeghuizen omdat ze door alle bezuinigingsronden niet meer instaat zijn om een kwalitatief voldoende product te leveren in de verpleeghuizen. Het gevolg zal dus zijn nog meer wachtenden in ziekenhuizen en meer kosten voor de zorg… Investeren in de verpleeghuiszorg zal een versnelde doorvoer van patienten in de reguliere ziekenhuizen en zal kosten besparen

Examen voor drankkeet gebruikers Staphorst

Het college van B W in Staphorst komt met een plan om de overlast van de drank-keten voor jongeren te beperken. De keten zijn eigenlijk verboden, maar ze worden momenteel gedoogd.
De keten mogen openblijven, maar dan moeten de jongeren en de eigenaren wel een examen verantwoord drankgebruik afleggen. Daarin moeten ze laten zien dat ze weten welke gevaren er aan het gebruik van alcohol zitten. Verder mogen ze geen overlast veroorzaken en wordt de brandveiligheid gecontroleerd.
In Staphorst zijn zo’n zestig keten. In september wordt het plan besproken in de gemeenteraad van Staphorst.
(bron NOS)

Preventieve schedelbestraling verlengt levens longkankerpatiënten

Patiënten met kleincellig longcarcinoom (SCLC) hebben slechte overlevingskansen, vooral als de ziekte al in een vergevorderd stadium is (extensive disease). Uitzaaiingen naar de hersenen komen vaak voor. Een Europese studie heeft uitgewezen dat het zinvol is de hersenen van deze longkankerpatiënten preventief te bestralen. Na een jaar was ruim een kwart van de patiënten die preventief bestraald waren nog in leven. Dat was ruim twee keer zoveel als de niet-bestraalde patiënten.
(meer…)

Je zieke kind op afstand knuffelen

(Bron:DAG.n/Waag.orgl)
Ouders kunnen hun zieke kinderen in het ziekenhuis binnenkort op afstand knuffelen. Waag Society in Amsterdam, die zich bezighoudt met toepassingen op het gebied van nieuwe media, heeft een poppetje ontwikkeld waarmee dierbaren elkaar op afstand een knuffel kunnen geven.

Waag Society gaat in augustus in een aantal ziekenhuizen en revalidatiecentra proefdraaien met de ‘Scottie‘, maakte de instelling dinsdag bekend. Als de ene gebruiker zijn poppetje vastpakt, gaat bij de Scottie van de ander een lichtje branden. Als beide gebruikers hun Scottie vasthebben, beginnen ze zachtjes te trillen. Iemand kan in het lichaam van het ene apparaat knijpen, waardoor in het andere poppetje trillingen voelbaar worden.
Lees hier alle info over Scottie:
Plaatje 1 | Plaatje 2 | Plaatje 3 | PDF(4.1Mb)

Online spel voor in de Nachtdienst

Zit je ook wel eens in de nachtdienst zonder patienten. Klik hier voor een nieuw en verslavend spel. Het is Stackopolis. doel is het namaken van de gebouwen. Succes!

Weekendgesprek (2)

Het is weer weekend en in navolging van het vrijdagmiddaggesprek een nieuwe poging ditmaal voor het weekend.
De vloer is ditmaal aan de lezer/gebruiker van Medlog. Waar bent u mee bezig? Wat is u overkomen en misschien is er een collega die u kan helpen.

Gratis Klamboe Redt Levens

(Medisch Ccntact)
Het gratis beschikbaar stellen van klamboes leidt tot een aanzienlijk betere bescherming van vooral arme kinderen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil daarom dat in gebieden waar malaria voorkomt de netten gratis of zwaar gesubsidieerd verspreid worden.

Een studie van Keniaanse en Engelse onderzoekers laat zien dat veel meer gebruik kan worden gemaakt van met insecticide geïmpregneerde klamboes. Voorwaarde is wel dat deze gratis beschikbaar worden gesteld of flink worden gesubsidieerd. Dat beschrijven Robert Snow en collega’s in het augustusnummer van PLoS Medicine.

Voor het onderzoek werd gekeken naar het gebruik van de klamboes in een cohort van 3700 kinderen van nul tot vier jaar in vier Keniaanse districten. In deze gebieden waren de netten in 2004 nog enkel voor de volle prijs verkrijgbaar via winkels, terwijl in 2005 de aanschafkosten aanmerkelijk lager waren omdat ze via klinieken gesubsidieerd werden verspreid. In 2006 werd begonnen met het gratis verspreiden van geïmpregneerde klamboes.

Deze veranderingen hadden grote invloed op het gebruik van de klamboes. In 2004 sliep 7,4 procent van de 3700 kinderen onder een klamboe, in 2005 was dit percentage al opgelopen tot 23,5 en in 2006 maakte 67,3 procent gebruik van geïmpregneerde muskietennetten.

Met elke stap werd ook het verschil in het gebruik van de klamboes tussen families met arme en minder arme kinderen kleiner. Het gratis verspreiden van de netten had vooral een groot effect op het gebruik van de netten in zeer arme gezinnen met kinderen.

Naar aanleiding van de studie heeft de WHO gisteren nieuwe aanbevelingen gedaan over het gebruik van geïmpregneerde muskietennetten. De beste mogelijkheid om snel tot betere malariapreventie te komen, is het gratis of flink gesubsidieerd verspreiden van duurzame, met insecticide geïmpregneerde klamboes, stelt de WHO. Deze netten moeten eigenlijk gemeengoed zijn voor mensen die in gebieden wonen waar malaria voorkomt. De distributie van de netten moet verder gepaard gaan met goede informatieverstrekking over hoe de netten op te hangen en te onderhouden.