Maand: augustus 2007

Alcoholcampagnes gericht op jongeren hebben geen effect

Volgens onderzoek door de Universiteit Maastricht in de regio Eindhoven kunnen de campagnes beter worden gericht op volwassenen. Het onderzoek bevestigt het landelijke beeld dat het alcolmisbruik onder jongeren stijgt.…
Read More

Quote van vandaag

Het gezonder worden van de mens in het algemeen, heeft niet geleid tot veelvuldiger gebruik van het gezond verstand in het bijzonder. (Stelling bij proefschrift “Spoedeisende Geneeskunde. Patiënt karakteristieken en…
Read More

NZA onderzoekt internet apotheken

De tarieven die internetapotheken in Nederland berekenen aan hun klanten zijn vaak te hoog. De websites vragen tot 40 euro bovenop de medicijnprijs, dat is vier keer zo veel dan…
Read More

Buroctatie oorzaak uitstel behandeling

Medicalfacts meldt het volgende: Ziekenhuizen raken overvol, omdat uitbehandelde patiënten niet direct terecht kunnen in verzorgingshuizen. Hierdoor moeten ziekenhuizen steeds vaker nieuwe patiënten doorverwijzen naar een ander ziekenhuis. Bureaucratie is…
Read More

Examen voor drankkeet gebruikers Staphorst

Het college van B W in Staphorst komt met een plan om de overlast van de drank-keten voor jongeren te beperken. De keten zijn eigenlijk verboden, maar ze worden momenteel…
Read More

Preventieve schedelbestraling verlengt levens longkankerpatiënten

Patiënten met kleincellig longcarcinoom (SCLC) hebben slechte overlevingskansen, vooral als de ziekte al in een vergevorderd stadium is (extensive disease). Uitzaaiingen naar de hersenen komen vaak voor. Een Europese studie…
Read More

Je zieke kind op afstand knuffelen

(Bron:DAG.n/Waag.orgl) Ouders kunnen hun zieke kinderen in het ziekenhuis binnenkort op afstand knuffelen. Waag Society in Amsterdam, die zich bezighoudt met toepassingen op het gebied van nieuwe media, heeft een…
Read More

Online spel voor in de Nachtdienst

Zit je ook wel eens in de nachtdienst zonder patienten. Klik hier voor een nieuw en verslavend spel. Het is Stackopolis. doel is het namaken van de gebouwen. Succes!
Read More

Weekendgesprek (2)

Het is weer weekend en in navolging van het vrijdagmiddaggesprek een nieuwe poging ditmaal voor het weekend. De vloer is ditmaal aan de lezer/gebruiker van Medlog. Waar bent u mee…
Read More

Gratis Klamboe Redt Levens

(Medisch Ccntact) Het gratis beschikbaar stellen van klamboes leidt tot een aanzienlijk betere bescherming van vooral arme kinderen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil daarom dat in gebieden waar malaria voorkomt de netten…
Read More