Ziekenhuizen beschermen personeel onvoldoende

Bron NOS.nl

Een kwart van de ziekenhuizen en de verpleeg- en verzorgingshuizen beschermt de medewerkers onvoldoende tegen lichamelijke overbelasting en agressie en geweld. De Arbeidsinspectie zegt dat na een onderzoek in bijna alle ziekenhuizen en meer dan 250 verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Een kwart van de ziekenhuizen heeft nog te weinig aandacht voor de risico’s van gevaarlijke stoffen, zoals narcosegassen en medicijnen tegen kanker. Werknemers dragen geen handschoenen of schort.

Ook tegen agressie van patiënten wordt te weinig getraind. Toch is de situatie sinds 2000 verbeterd, zegt de inspectie

Geef een reactie