Polyfarmacie in verzorgingshuizen.

Een onderzoek in drie Friese verzorgingshuizen dat gisteren openbaar werd, toonde nog eens aan dat polyfarmacie – het tegelijk gebruiken van veel medicijnen – meer aandacht verdient.
,,Wat precies de omvang van het probleem is, weten we niet. Maar ik schat dat dit bij de helft van de verzorgingshuizen in Fryslân speelt, en dat is een voorzichtige schatting”, zegt J. Vermeulen, adviserend geneeskundige van Zorgverzekeraar De Friesland. ,,En het probleem beperkt zich niet tot de verzorgingshuizen. Ook in de thuiszorg zijn talloze ouderen die veel medicijnen krijgen, en daar is nog minder overzicht.”
Het recente onderzoek van DGV, het Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, maakte twee dingen duidelijk: de voorgeschreven medicijnen van veel ouderen kunnen beter op elkaar afgestemd worden, en een grote hoeveelheid medicijnen leidt gemakkelijk tot vergissingen bij de gebruiker. Volgens Vermeulen is het nu zaak om de bevindingen van dit onderzoek om te zetten naar een bruikbaar advies voor de overige verzorgingshuizen. ,,Die moeten dan zelf kijken hoe het beter kan, al dan niet met externe begeleiding.”
bron: frieschdagblad

Geef een reactie