Gratis Klamboe Redt Levens

(Medisch Ccntact)
Het gratis beschikbaar stellen van klamboes leidt tot een aanzienlijk betere bescherming van vooral arme kinderen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil daarom dat in gebieden waar malaria voorkomt de netten gratis of zwaar gesubsidieerd verspreid worden.

Een studie van Keniaanse en Engelse onderzoekers laat zien dat veel meer gebruik kan worden gemaakt van met insecticide geïmpregneerde klamboes. Voorwaarde is wel dat deze gratis beschikbaar worden gesteld of flink worden gesubsidieerd. Dat beschrijven Robert Snow en collega’s in het augustusnummer van PLoS Medicine.

Voor het onderzoek werd gekeken naar het gebruik van de klamboes in een cohort van 3700 kinderen van nul tot vier jaar in vier Keniaanse districten. In deze gebieden waren de netten in 2004 nog enkel voor de volle prijs verkrijgbaar via winkels, terwijl in 2005 de aanschafkosten aanmerkelijk lager waren omdat ze via klinieken gesubsidieerd werden verspreid. In 2006 werd begonnen met het gratis verspreiden van geïmpregneerde klamboes.

Deze veranderingen hadden grote invloed op het gebruik van de klamboes. In 2004 sliep 7,4 procent van de 3700 kinderen onder een klamboe, in 2005 was dit percentage al opgelopen tot 23,5 en in 2006 maakte 67,3 procent gebruik van geïmpregneerde muskietennetten.

Met elke stap werd ook het verschil in het gebruik van de klamboes tussen families met arme en minder arme kinderen kleiner. Het gratis verspreiden van de netten had vooral een groot effect op het gebruik van de netten in zeer arme gezinnen met kinderen.

Naar aanleiding van de studie heeft de WHO gisteren nieuwe aanbevelingen gedaan over het gebruik van geïmpregneerde muskietennetten. De beste mogelijkheid om snel tot betere malariapreventie te komen, is het gratis of flink gesubsidieerd verspreiden van duurzame, met insecticide geïmpregneerde klamboes, stelt de WHO. Deze netten moeten eigenlijk gemeengoed zijn voor mensen die in gebieden wonen waar malaria voorkomt. De distributie van de netten moet verder gepaard gaan met goede informatieverstrekking over hoe de netten op te hangen en te onderhouden.

Geef een reactie