Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Wat als je parkeersensor lijkt op je asystolie alarm…

Gevonden op YouTube (bedankt Martin)

Eigen bijdrage van 150 euro meerderheid coalitie

Voor een eigen bijdrage in de zorg van 150 euro per jaar bestaat een geringe meerderheid in de Tweede Kamer. Dat bleek woensdag tijdens het debat over het nieuwe systeem in de gezondheidszorg, dat de no-claim vervangt. Alleen de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie steunen het voorstel van het kabinet. De gehele oppositie verwierp het.
Bron: Elsevier/Novum

IGZ onderzoekt besnijdenis meisjes door privé klinieken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoeken of er in Nederland plastisch chirurgen zijn die meisjes besnijden. Minister Klink heeft tot het onderzoek besloten naar aanleiding van een artikel in Nieuwe Revu.
In het tijdschrift stond dat sommige artsen bereid zijn besnijdenissen uit te voeren, iets dat al jaren verboden is in Nederland. Volgens het ministerie van Volksgezondheid gaat het om zeker 50 gevallen.

Klink wil dat de Inspectie bij alle klinieken voor plastische chirurgie langsgaat. Klinieken waar besnijdenissen zijn uitgevoerd wil hij sluiten.

Artikel Nieuwe Revu

Geen kankerverwekkende deeltjes uit roetfilter

Roetfilters in dieselauto’s zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek door TNO. Minister Cramer van VROM had er opdracht voor gegeven.

Aanleiding voor het onderzoek waren berichten van verschillende deskundigen dat roetfilters kankerverwekkende deeltjes kunnen produceren. TNO zegt nu dat daarvan geen sprake is. Roetfilters hebben geen schadelijke bijeffecten.

TNO keek voor het onderzoek naar drie verschillende rijpatronen: in de stad, buiten de stad en op de snelweg. Auto’s met roetfilter stoten gemiddeld 44 procent minder fijnstof uit.

TNO trekt de volgende conclusies:

  Extra vorming van oxy- en nitro-PAK door toepassing van een retrofitfilter is niet aangetoond. De metingen wijzen juist op een afname. De gemeten afname geldt voor vrijwel alle onderzochte chemische componenten en voor de gemiddelde oxy-PAK en nitro-PAK emissies

  Onderzoek gericht op schadelijke effecten voor de mens onderschrijft de meetresultaten van de chemische componenten: er is geen stijging aangetoond van reactieve organische en/of mutagene componenten, en een toename van veranderingen van het genetisch materiaal is vrijwel uitgesloten.

  Er is geen stijging aangetoond van het totale aantal deeltjes. De metingen wijzen op een afname van het totale aantal deeltjes en een min of meer constante hoeveelheid ultrafijne deeltjes (<100 nm).

(TNO-retrofit-roetfilterbrief pdf)

TV series beinvloeden gezondheid.

Onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Californië volgden 807 mensen voor en na het bekijken van diverse afleveringen van ER.

Van die groep gaf 65 procent aan gezonder te zijn gaan leven na het zien van de afleveringen waarin onder meer obesitas, hoge bloeddruk en gezonde eetgewoonten aan bod kwamen.
Het lijkt dus een mogelijkheid om leefpatronen re beinvloeden door TV series.

Maar dit wisten wij in Nederland natuurlijk allang want onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben een verband ontdekt tussen de weergave van alcohol in de populaire Nederlandse soap Onderweg naar Morgen en het drinkgedrag van jonge kijkers.

Alle uitzendingen van de soaps OnM en GTST zijn gedurende zes weken in het najaar van 2005 onderzocht. De hoeveelheden alcohol gedronken per acteur, de situatie van consumptie, het tijdstip van consumptie en de soort alcoholische drank zijn geanalyseerd.
Vervolgens werden 2190 scholieren tussen 12 en 19 jaar van verschillende middelbare scholen in Nederland ondervraagd over hun kijkgedrag en hun drinkgedrag. Getest werd of het zien van drinkende acteurs verband houdt met het alcoholgebruik van adolescenten.

“De langdurige herhaling van dit soort beelden resulteert bij kijkers in een verwrongen idee van de werkelijkheid. Vooral tienermeisjes worden hier waarschijnlijk gemakkelijk door beïnvloed”, aldus Wim van Dalen van STAP (Stichting Alcoholpreventie). Het nieuwe seizoen van Onderweg naar Morgen is vorige week van start gegaan.

Zwanger of wil je dat worden?

(nrc.nl)

NRC publiceert vandaag een groot stuk in haar wetenschapskatern over de risicos van roken/alcohol/etc. tijdens zwangerschap.

De Gezondheidsraad wil dat mensen die zwanger willen worden al lang van tevoren advies inwinnen over gezond leven en andere zaken die de vrucht ten goede komen.

Het nieuwe advies is daarom: vrouwen moeten al een jaar voordat zij proberen zwanger te worden, beginnen met voorbereidingen.

Dit is het oordeel van de Gezondheidsraad die hierover vandaag advies uitbrengt aan minister Klink van Volksgezondheid: ‘Preconceptiezorg: voor een goed begin’. De Gezondheidsraad is de belangrijkste wetenschappelijke adviescollege van de regering op het gebied van volksgezondheid.

In het advies staat dat moeders en kinderen onnodige risico’s lopen, doordat niet op tijd wordt geadviseerd over wat allemaal nodig is voor een probleemloze zwangerschap. De Gezondheidsraad wil dat er een vast programma voor preconceptiezorg komt: een gesprek met een hulpverlener over wetenschappelijk onderbouwde voorzorgen bij het zwanger worden en zwanger blijven. Het gaat dan om adviezen over zaken als gezonde voeding, het slikken van foliumzuur, medicijnengebruik en mogelijke erfelijke afwijkingen.

Relatie depressie en suikerziekte


Er bestaat samenhang tussen depressie en diabetes. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Yanhua Lin. Hij onderzocht de rol van BPRP, een eiwit dat de neuronale plasticiteit beïnvloedt, op het ontstaan van depressie. Uit het onderzoek, uitgevoerd in ratten, blijkt dat er een samenhang bestaat tussen de hoeveelheid BPRP in de alvleesklier en het optreden van een hoge bloedsuikerspiegel. Blootstelling aan stress lijkt van invloed op zowel het BPRP-niveau als op het ontstaan van diabetes. Nader onderzoek moet de link tussen depressie, stress en diabetes verhelderen.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de neurobiologische mechanismen die betrokken zijn bij het omgaan met stress verschillend zijn voor mannetjes- en vrouwtjesratten. Tot op heden wordt onderzoek naar depressie voornamelijk uitgevoerd bij mannetjesratten. Om het inzicht in het ontstaan van depressie te vergroten, moeten ook vrouwtjesratten onderzocht worden, stelt Lin.
(Bron: UMCG-promoties)

Wireless LAN in ziekenhuizen ongevaarlijk

Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat het gebruik van WLAN-apparatuur in ziekenhuizen geen nadelige gevolgen heeft voor de goede werking van medische apparatuur.

Draadloze apparaten die gebruik maken van een draadloos lokaal netwerk zijn in te zetten in ziekenhuizen. Zolang hun antennes op meer dan tien centimeter afstand van medische apparaten blijven, zijn ze nauwelijks storend. Dit blijkt uit onderzoek dat TNO samen met veertien MKB-bedrijven in vier ziekenhuizen uitvoerde. De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden om richtlijnen te formuleren voor veilig WLAN-gebruik in het ziekenhuis. Daarmee komt de invoering van WLAN-diensten in de medische omgeving een stuk dichterbij.

Resultaten
Op tien centimeter afstand stoorden WLAN-antennes drie procent van de onderzochte medische apparaten. Deze ‘drieprocentsgrens’ wordt algemeen aangehouden als de aan gebruikers geadviseerde ‘veilige afstand’. Bij WLAN ligt die grens dus op tien centimeter. Ter vergelijking: bij GSM ligt deze grens op anderhalve meter. Op kortere afstanden treden meer storingen op. Als een WLAN-antenne direct tegen de medische apparaten werd gehouden, vertoonde één op de tien apparaten storing. Het karakter van de storingen varieerde van gering tot regelrecht onveilig voor de patiënt.

Honderd apparaten
Voor dit onderzoek heeft TNO bijna honderd medische apparaten – zonder patiënten – in de vier ziekenhuizen getest. Meegenomen in het onderzoek is medische apparatuur rond de patiënt op operatiekamers (OK), intensive care (IC), verpleegafdelingen, afdelingen voor KNF, dialyse, cardiologie, neonatologie, chirurgie en radiologie.

Richtlijnen voor veilig gebruik
TNO concludeert uit de resultaten van het onderzoek dat WLAN-toepassingen in het ziekenhuis mogelijk zijn en wil graag meewerken aan gedetailleerde richtlijnen voor het veilig gebruik ervan, zo laat de organisatie weten. (bron)

Troonrede 2007 en de zorg

De volgende stuk uit de troonrede 2007 gaat over de zorg:

De regering wil de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg voor iedereen zeker stellen. Daartoe dient de doelmatigheid te worden bevorderd De regering stelt voor de no-claim in de zorgverzekering in 2008 af te schaffen. Hier komt een eigen risico voor in de plaats. Verder zal de regering bijzondere aandacht geven aan de kwaliteit van de zorg, met name in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Het basispakket van de zorgverzekering wordt volgend jaar uitgebreid. Een gezonde levensstijl is van groot belang. Daarom zal de regering de sport en sportverenigingen een financiële impuls geven.

de vragen die vervolgens bij mij opkomen zijn:
1. doelmatigheid te worden bevorderd-> betekend dit nog meer snijden in de zorg? Meer managers en minder handen aan het bed?
2. bijzondere aandacht geven aan de kwaliteit van de zorg, met name in verpleeg- en verzorgingstehuizen -> EINDELIJK!! maar hoe? Uit recent onderzoek blijkt het volgende:

 • Er is onvoldoende verpleegkundig personeel in zorginstellingen om de veiligheid van patiënten te waarborgen. Dit vindt eenderde van de verpleegkundigen in ziekenhuizen. In verpleeghuizen vindt zelfs de helft van het personeel dat de veiligheid in het geding is, zo blijkt uit een tweejaarlijkse peiling die is uitgevoerd door het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) en het Nivel.(bron)
 • Dus minder managers en meer handen aan het bed!
  3.Een gezonde levensstijl is van groot belang ->alcohol campagnes werken niet en de nederlander is meer aan het roken…

  Ik wens het kabinet veel sterkte en hoop dat ze deze beloftes waar kunnen maken.