Troonrede 2007 en de zorg

De volgende stuk uit de troonrede 2007 gaat over de zorg:

De regering wil de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg voor iedereen zeker stellen. Daartoe dient de doelmatigheid te worden bevorderd De regering stelt voor de no-claim in de zorgverzekering in 2008 af te schaffen. Hier komt een eigen risico voor in de plaats. Verder zal de regering bijzondere aandacht geven aan de kwaliteit van de zorg, met name in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Het basispakket van de zorgverzekering wordt volgend jaar uitgebreid. Een gezonde levensstijl is van groot belang. Daarom zal de regering de sport en sportverenigingen een financiële impuls geven.

de vragen die vervolgens bij mij opkomen zijn:
1. doelmatigheid te worden bevorderd-> betekend dit nog meer snijden in de zorg? Meer managers en minder handen aan het bed?
2. bijzondere aandacht geven aan de kwaliteit van de zorg, met name in verpleeg- en verzorgingstehuizen -> EINDELIJK!! maar hoe? Uit recent onderzoek blijkt het volgende:

  • Er is onvoldoende verpleegkundig personeel in zorginstellingen om de veiligheid van patiënten te waarborgen. Dit vindt eenderde van de verpleegkundigen in ziekenhuizen. In verpleeghuizen vindt zelfs de helft van het personeel dat de veiligheid in het geding is, zo blijkt uit een tweejaarlijkse peiling die is uitgevoerd door het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) en het Nivel.(bron)
  • Dus minder managers en meer handen aan het bed!
    3.Een gezonde levensstijl is van groot belang ->alcohol campagnes werken niet en de nederlander is meer aan het roken…

    Ik wens het kabinet veel sterkte en hoop dat ze deze beloftes waar kunnen maken.

    Geef een reactie