Relatie depressie en suikerziekte


Er bestaat samenhang tussen depressie en diabetes. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Yanhua Lin. Hij onderzocht de rol van BPRP, een eiwit dat de neuronale plasticiteit beïnvloedt, op het ontstaan van depressie. Uit het onderzoek, uitgevoerd in ratten, blijkt dat er een samenhang bestaat tussen de hoeveelheid BPRP in de alvleesklier en het optreden van een hoge bloedsuikerspiegel. Blootstelling aan stress lijkt van invloed op zowel het BPRP-niveau als op het ontstaan van diabetes. Nader onderzoek moet de link tussen depressie, stress en diabetes verhelderen.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de neurobiologische mechanismen die betrokken zijn bij het omgaan met stress verschillend zijn voor mannetjes- en vrouwtjesratten. Tot op heden wordt onderzoek naar depressie voornamelijk uitgevoerd bij mannetjesratten. Om het inzicht in het ontstaan van depressie te vergroten, moeten ook vrouwtjesratten onderzocht worden, stelt Lin.
(Bron: UMCG-promoties)

Geef een reactie