Geen kankerverwekkende deeltjes uit roetfilter

Roetfilters in dieselauto’s zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek door TNO. Minister Cramer van VROM had er opdracht voor gegeven.

Aanleiding voor het onderzoek waren berichten van verschillende deskundigen dat roetfilters kankerverwekkende deeltjes kunnen produceren. TNO zegt nu dat daarvan geen sprake is. Roetfilters hebben geen schadelijke bijeffecten.

TNO keek voor het onderzoek naar drie verschillende rijpatronen: in de stad, buiten de stad en op de snelweg. Auto’s met roetfilter stoten gemiddeld 44 procent minder fijnstof uit.

TNO trekt de volgende conclusies:

    Extra vorming van oxy- en nitro-PAK door toepassing van een retrofitfilter is niet aangetoond. De metingen wijzen juist op een afname. De gemeten afname geldt voor vrijwel alle onderzochte chemische componenten en voor de gemiddelde oxy-PAK en nitro-PAK emissies

    Onderzoek gericht op schadelijke effecten voor de mens onderschrijft de meetresultaten van de chemische componenten: er is geen stijging aangetoond van reactieve organische en/of mutagene componenten, en een toename van veranderingen van het genetisch materiaal is vrijwel uitgesloten.

    Er is geen stijging aangetoond van het totale aantal deeltjes. De metingen wijzen op een afname van het totale aantal deeltjes en een min of meer constante hoeveelheid ultrafijne deeltjes (<100 nm).

(TNO-retrofit-roetfilterbrief pdf)

One thought on “Geen kankerverwekkende deeltjes uit roetfilter

  1. Pingback: Over opkomende nieuwe medische technologie en andere ontwikkelingen - Medblog.nl

Geef een reactie