Mag moslima mannelijke arts weigeren?

Vandaag staat in de KNMG discussie het probleem van de moslima vs de mannelijke arts. Het door de KNMG in stemming te brengen stuk laat weten dat een moslima een mannelijke arts mag weigeren…. zie hier onder de quote van de NOS:

Vrouwelijke patiënten hebben het recht om mannelijke artsen te weigeren. Met dat voorstel komt artsenorganisatie KNMG en vanavond wordt erover gestemd. De aanleiding is een incident in een ziekenhuis in Amersfoort.
Een zwangere moslimvrouw wilde niet behandeld worden door de mannelijke gynaecoloog van dienst en werd naar een andere arts gebracht. De KNMG vindt dat ziekenhuizen, op acute noodgevallen na, hun uiterste best moeten doen om aan de wens van de vrouw tegemoet te komen.
Een deel van de artsen vindt dat hun beroepsorganisatie te veel tegemoet komt aan de wensen van moslims.

De samenvatting volgens de KNMG-website maakt een duidelijk onderscheid tussen de niet acute situatie en de acute situatie.

Niet-acute situaties
In niet-acute situaties kan rekening worden gehouden met de wensen van de patiënt. Patiënten kunnen eventueel op een later tijdstip terugkeren. Patiënten moeten wel tijdig aangeven dat zij een specifieke hulpverlener wensen. Als de mogelijkheid bestaat, kan de instelling op het verzoek ingaan.

Acute hulp
In acute situaties is de vrije artsenkeuze beperkt. Ook in spoedsituaties heeft de patiënt echter het recht de toegewezen behandelaar te weigeren, ook als dit consequenties heeft voor de eigen gezondheidstoestand. De arts heeft de plicht de patiënt te wijzen op deze consequenties. In het geval van levensgevaar moet de patiënt met alle mogelijke middelen overtuigd worden van de noodzaak tot het aangaan van een behandeling.

Wil je het volledige KNMG-standpunt lezen klik dan hier.

Geef een reactie