Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Geneeskundestudenten het meest op seks uit


Studentenkrant Varsity van Cambridge meldt het nieuws dat medicijnenstudenten het meest op seks uit zijn. De aanstaande artsen van de beroemde universiteit hebben gemiddeld acht bedpartners. De Nijmeegse geneeskundestudenten doen qua seks nauwelijks onder voor de Britten. blijkt uit de enquête van ANS .

Lees het hele artikel hier (VOX nijmegen)

Studenten die veel drinken scoren benedenmaats in hun studie

Hieronder het opvallende stuk uit VOX, het universiteitsblad van de Radboud Universiteit te nijmegen

Studenten die veel drinken scoren benedenmaats in hun studie. Waar de gemiddelde student een kleine 7 voor zijn tentamens scoort, is dat voor de veeldrinker (meer dan 20 glazen per week) een 6,3. Dit blijkt uit een Vox-enquête onder 550 studenten van de RU.
(meer…)

Geschiedenis: “Yes it’s dangerous”

yeah its bad
vandaag 10 jaar geleden verkondigde Steven F Goldstone (sigaretten firma RJ Reynolds, bekend van oa. Camel en Winston) officieel voor een commissie van het congres in de VS dat roken slecht voor je is en dat het verslavende effect komt van de nicotine… vele schade claims en onderzoeken later rookt nog altijd een groot deel van de bevolking.
(bron: Wired)

Teken petitie: stop strafvervolging vanwege een vermeende illegale abortus

WOW
Women on Waves heeft op haar site een petitie staan waarin aan het College van Procureurs-Generaal en Minister van Justitie Hirsch Ballin het volgende gevraagd wordt.

Ondergetekenden dringen aan op onmiddellijke staking van de strafvervolging van de vrouw uit Boxtel die 14 november werd gearresteerd en onder beperking gevangen is gezet in verband met een vermeende “illegale” abortus in Spanje.Het voorarrest van de vrouw die vervolgd wordt in verband met een late abortus in Spanje is inmiddels opgeheven. Dit betekent niet dat uw handtekening niet meer van belang is. De vrouw wordt nog steeds vervolgd. Ook dit moet gestopt worden. De Rechtbank in Den Bosch spreekt van een zwangerschapsduur van 27 weken. Bij deze termijn is abortus verboden in Nederland, maar toegestaan in Spanje, mits een psychiater aldaar constateert dat de vrouw in zeer grote geestelijke nood verkeert. Wij hebben geen informatie over de mate van geestelijke nood van betreffende vrouw. Dat is ook niet aan ons te beoordelen. Dat is een zaak tussen de vrouw en de Spaanse psychiater. Wel is het duidelijk dat de geestelijke nood van de vrouw zal toenemen door verdacht te blijven van (kinder)moord. Het is onterecht dat het Nederlandse Openbare Ministerie zich bemoeit met wat zich in de Spaanse spreekkamer afspeelt. Dit is een zaak tussen arts en vrouw. Nooit mag een vrouw veroordeeld worden voor zorg die zij ter goeder trouw van een arts ontvangt, ook al is abortus bij deze termijn in Nederland verboden.

Volledige tekst petitie vind je HIER

Onderteken de petitie direct HIER!
(Bron tekst Women on Waves)

[UPDATE]
ondertussen is er een enorme discussie over dit onderwerp gaande op NUJIJ… lees hier

NHG update standpunt rosiglitazon en pioglitazon (Avandia en Avandamet)

2 september hebben wij hier gemeld dat Nieuwe studies in Engeland en Duitsland waarschuwen tegen het gebruik van rosiglitazon (merknaam Avandia en Avandamet) bij type 2-diabetespatiënten. Het geneesmiddel zou het risico op hartfalen verdubbelen.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap geeft een update van het standpunt diabetesmiddelen rosiglitazon en pioglitazon. De aanbevelingen blijven ongewijzigd.

De ontwikkelingen rond rosiglitazon en pioglitazon volgen elkaar in snel tempo op. De meningen van organisaties en experts over het gebruik van deze geneesmiddelen lopen uiteen. Ook de landelijke dagbladen besteedden vorig jaar aandacht aan dit onderwerp en zaaiden daarmee de nodige onrust. Aanleiding voor het Nederlands Huisartsen Genootschap om het standpunt diabetesmiddelen rosiglitazon en pioglitazon van juli 2007 te herzien.

Het bijgewerkte Standpunt geeft een overzicht van de onderzoeken naar cardiovasculaire veiligheid en het risico op fracturen. De aanbevelingen blijven in grote lijnen ongewijzigd. U vindt het herziene standpunt hier (pdf).

onduidelijke prijzen sportscholen

Sporten moet. Dat verteld iedereen. Dus vandaag maar eens de stoute sportschoenen aan getrokken en naar de telefoon gelopen en een paar sportscholen gebeld.

Telefoniste sportschool: goede middag u spreekt met ***health club
Ik:euh goede middag, ik ben opzoek naar een sportschool
T:dan bent u aan het juiste adres.
Ik:wat bieden jullie aan mogelijkheden om mijn conditie op pijl te brengen?
..er volgt een lan en niet te begrijpen verhaal overbodypump, pilates en nog veel meer. en ze zijn op en van 7 tot 22.
Ik : klinkt mooi en hoe werkt het lidmaatschap?
T: u kan onbeperkt spotten met een jaar of halfjaar contact.
Ik: en wat zijn daar de prijzen van?
T: dat vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek
Ik: maar dat hebben wij nu toch telefonisch?
T: u moet echt langs komen dan kan u zien waar u voor gaat betalen
Ik: maar ik wil gaag eerst telefonisch vergelijken en de prijs is toch wel belangrijk
T: helaas kan ik u daar niets over zeggen
Ik: dan gaat het voor als nog over, goede dag verder
T: totziens

Dit is één gesprek maar alle 5 de sportscholen zeggen het zelfde. Waarom durven ze niet gewoon te vertellen wat de prijs voor een jaar en een halfjaar contract is? Hebben ze wat te verbergen? Zijn ze bang dat ik van de concurent ben en net 10 euro goedkoper mijn product ga leveren? Kan iemand mij vertellen waarom?

Voorlopig dus maar niet meer sporten..

Open deuren in tevredenheidsonderzoek zorg.

Medicalfacts heeft onderzoeksdata over het welbevinden van de werknemers in de zorg. Niet dat het onderzoek iets nieuws te melden heeft. We vinden het werk leuk maar willen graag verdienen naar verantwoordelijkheid en betere communicatie van uit de managementlagen zou ook zeer welkom zijn.

Werknemers in de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra zijn tevreden over de inhoud van hun werk en de samenwerking met collega’s. Punten van aandacht zijn de communicatie, ontwikkeling en het salaris. Dit blijkt uit het rapport ‘Samen Beter!’ dat in opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt ziekenhuizen (StAZ) is verricht onder 30 instellingen die de cao-ziekenhuizen toepassen. Dit onderzoek is in 2007 uitgevoerd door Effectory.

LekkerLangLeven nieuwe actie voor preventie

De Nederlandse Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Nierstichting gaan onder de naam LekkerLangLeven samen de strijd aan tegen het oprukken van een ongezonde leefstijl. Ze steken 3 miljoen euro in het preventieprogramma.
Het is natuurlijk een goedplan en ook wij zullen dit ondersteunen door HIER een linkje naar de site te plaatsen. Helaas dat de site nog erg leeg is, maar ja het is dan ook heel erg vroeg in de campagne.

Uit het lab: kloppend hart uit stamcellen is gelukt!

VOA news meldt vandaag dat het is gelukt om een rattenhart is gemaakt uit stamcellen. Eindelijk hoop voor iedereen die op een transplantatiewachtlijst staat? Voor als nog is het in het lab gelukt, het is echter slechts een rattenhart en dat is nog lang geen menselijk hart. Nog even wachten…
(het originele wetenschappelijke onderzoek staat gepubliceerd in Nature Medicine)

Online dokteren aan banden gelegd.

Per 1/1/8 is er een nieuwe richtlijn online medicatie voorschrijven. Het is vanaf die datum niet meer toegestaan om aan onbekenden medicinen via het internet voor te schrijven. De aanpassing is gedaan omdat er in het afgelopen jaar toch slachtoffers zijn gevallen door foutieve medicatie voorschriften en de enorme media aandacht rond deze gevallen (denk aan TROS radar)

De nieuwe richtlijn is van toepassing op elk contact tussen arts en patiënt dat via het internet verloopt en waarbij een behandelovereenkomst in de zin van artikel 7:446 BW tot stand komt of waarbij een behandelingsovereenkomst wordt voortgezet. De richtlijn beperkt zich echter tot drie soorten contact; contact waarbij de arts een op de situatie van de patiënt gericht advies geeft, contacten waarbij de arts farmacotherapie start en contacten waarbij de arts herhaalmedicatie voorschrijft. In andere gevallen is de richtlijn niet van toepassing.

Het uitgangspunt is dat in het belang van de kwaliteit en de continuïteit van zorgverlening aan de patiënt zorgvuldigheid geboden is als daarbij gebruik wordt gemaakt van het internet. Medicatie mag slechts online voorgeschreven worden indien er sprake is van een bestaande arts-patiënt relatie. Dat wil zeggen dat de arts de patiënt kent, gezien heeft en de medicatiehistorie beschikbaar heeft. Daarnaast moet de arts, voordat hij online medicatie voorschrijft beschikken over een betrouwbaar medisch dossier.

Ook als een arts via het internet een patiënt adviseert over medische aangelegenheden, moet er sprake zijn van een bestaande behandelrelatie. Dat is alleen anders als de risico’s die verbonden zijn aan het online advies geminimaliseerd zijn. Wanneer dat het geval is zal afhangen van het soort contact en het soort behandeling en zal door de arts beoordeeld moeten worden.

volledige richtlijn klik hier(pdf)
Bron KNMG