Online dokteren aan banden gelegd.

Per 1/1/8 is er een nieuwe richtlijn online medicatie voorschrijven. Het is vanaf die datum niet meer toegestaan om aan onbekenden medicinen via het internet voor te schrijven. De aanpassing is gedaan omdat er in het afgelopen jaar toch slachtoffers zijn gevallen door foutieve medicatie voorschriften en de enorme media aandacht rond deze gevallen (denk aan TROS radar)

De nieuwe richtlijn is van toepassing op elk contact tussen arts en patiënt dat via het internet verloopt en waarbij een behandelovereenkomst in de zin van artikel 7:446 BW tot stand komt of waarbij een behandelingsovereenkomst wordt voortgezet. De richtlijn beperkt zich echter tot drie soorten contact; contact waarbij de arts een op de situatie van de patiënt gericht advies geeft, contacten waarbij de arts farmacotherapie start en contacten waarbij de arts herhaalmedicatie voorschrijft. In andere gevallen is de richtlijn niet van toepassing.

Het uitgangspunt is dat in het belang van de kwaliteit en de continuïteit van zorgverlening aan de patiënt zorgvuldigheid geboden is als daarbij gebruik wordt gemaakt van het internet. Medicatie mag slechts online voorgeschreven worden indien er sprake is van een bestaande arts-patiënt relatie. Dat wil zeggen dat de arts de patiënt kent, gezien heeft en de medicatiehistorie beschikbaar heeft. Daarnaast moet de arts, voordat hij online medicatie voorschrijft beschikken over een betrouwbaar medisch dossier.

Ook als een arts via het internet een patiënt adviseert over medische aangelegenheden, moet er sprake zijn van een bestaande behandelrelatie. Dat is alleen anders als de risico’s die verbonden zijn aan het online advies geminimaliseerd zijn. Wanneer dat het geval is zal afhangen van het soort contact en het soort behandeling en zal door de arts beoordeeld moeten worden.

volledige richtlijn klik hier(pdf)
Bron KNMG

One thought on “Online dokteren aan banden gelegd.

Geef een reactie