Kwaliteit op SEH wel beter door SEH-arts

Vorige week verscheen er in Medisch Contact een artikel van de hand van professor Gans over de SEH-arts. Zijn  conclusie uit zijn onderzoek is dat de SEH-arts geen meerwaarde genereert op een afdeling SEH.  Echter in dit artikel vertelt Gansmaar de halve waarheid….

  1. Het onderzoek is niet van Gans maar een vertaling van hoofdstuk 8 van het proefschrift van Kathan.
  2. Gans vergeet in zijn vertaling de POSITIEVE punten uit het proefschrift aan te halen.
  3. Hij probeert wederom een lans te breken voor de Acute-Internist…. maar die was er toch al die heef nl. intensivist.

ad 2. uit proefschrift Kathan:   

Kathan noemt SHA ‘een moeilijk beroep’, maar ze ziet de toekomst positief. Ze verwacht dat de SHA’s steeds minder als extra schakel ingezet gaan worden. Protocollen die er nu nog voor zorgen dat deze artsen altijd anderen bij hun werk moeten betrekken, zullen veranderen als de discipline haar competenties waarmaakt en zo meer vertrouwen van de medische wereld weet te krijgen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de SHA’s groeien, zowel in aantal als in ervaring. Met de jaren, zo verwacht Kathan, zullen de SHA’s meer autonomie krijgen. “En dan gaan ze zeker bijdragen aan betere en efficiëntere patiëntenzorg.”  

De oudere specialisten zijn soms sterke tegenwerkende krachten, als ze moeite hebben met het overdragen van beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden. Volgens Kathan werken sommige specialisten tegen vanwege een aantal lastig aan te pakken redenen. Ze zijn bang om hun patiëntendomein te laten verkleinen, minder geld voor de maatschap binnen te halen en opleidingsplaatsen voor hun assistenten te verliezen. Voor het succes van SHA’s is het daarom belangrijk dat ziekenhuizen goede afspraken over deze aspecten maken met hun specialisten.  

 Dit laat zien dat ook in medisch contact sommige artikelen met een behoorlijke korrel zout genomen moeten worden en zeker als het gaat om de introductie van een nieuw beroep in de gezondheidszorg. De reden van dit soort ‘halve waarheden’ is warschijnlijk door prof. Gans zelf verwoord in de introductie van het artikel…. ANGST! (en we weten allemaal dat dat een slechte raadgever is) iedereen die het volledige proefschrift wil lezen en zelf ontdekken welke POSITIEVE punten Gans vergeet moet hier klikken (pdf, 288pagina’s) 

(CCMS erkenning SEH-arts)

One thought on “Kwaliteit op SEH wel beter door SEH-arts

  1. Pingback: bligg.be

Geef een reactie