Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Meer huisartsen en specialisten

Het kabinet heeft vrijdag besloten dat de opleidingen voor specialisten en huisartsen kunnen uitbreiden. De komende jaren zijn meer medisch specialisten en huisartsen nodig.

In 2009 en 2010 kunnen er jaarlijks 84 huisartsen extra worden opgeleid. Daarmee kan een tekort aan huisartsen worden voorkomen. Het kabinet mikt op een licht overschot aan medisch specialisten. Dat is nodig omdat de patiënten steeds meer de vrijheid krijgen om te kiezen naar welke dokter ze gaan.

Voor uitbreiding van de opleidingen is extra geld beschikbaar, oplopend tot 42 miljoen in 2013. (bron: medisch contact/ANP)

Handen af van Kinderopvang!

Groenlinks is een petitie gestart tegen de bezuiniging in de kinderopvang zo meldt Femke Halsema in haar weblog. zo schrijft Halsema;”De geweldige regeling(kinderopvang) die nu vanwege onvoorzien groot succes voortijdig de nek om wordt gedraaid. Uit berekeningen blijkt dat, als minister Bos zijn bezuiniging doorvoert, ouders in 2009 gemiddeld 1400 euro extra gaan betalen. Voor de hogere inkomens verdubbelen de kosten. En voor ouders met meer dan één kind kunnen de kosten oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar.

En dat terwijl in 2007 117 duizend nieuwe gezinnen gebruikgemaakt hebben van kinderopvang. En het Centraal Bureau voor de statistiek maakte vorige week bekend dat 115 duizend moeders (meer) zijn gaan werken!

Hallo! Hallo? Kan de regering even wakker worden? We willen toch dat meer vrouwen gaan werken? We willen toch dat minder vrouwen in armoede en de bijstand terecht komen? We vinden toch dat het belangrijk is dat vrouwen zelfstandig en geëmancipeerd zijn?

Kan dit conservatieve kabinet dat vindt dat vrouwen meer (Rouvoet) en eerder (Plasterk) kinderen moeten krijgen, misschien eens een kijkje nemen bij het gros van de moderne gezinnen? Waar ‘anderhalfverdieners’ met moeite de eindjes aan elkaar knopen en zich een slag in de rondte organiseren. Waar aan de keukentafel beslist moet worden of vrouwlief haar deeltijdbaan houdt, ook al betekent dit dat het gezinsinkomen (na bezuinigingen op de kinderopvang) in de min schiet.

Hoe achterlijk kun je zijn? Dit is het paard achter de wagen spannen, dit is voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, dit is goedkoop maar zal ‘duurkoop’ blijken te zijn. En dan begin ik nog niet eens over de ongelooflijke hypocrisie van de PvdA. Goeie sier maken met de ‘kinderopvang als basisvoorziening’ tijdens de verkiezingscampagne en nu bezuinigingen verdedigen als ‘solide financieel beleid’.

Pfffh, spinnijdig word ik ervan!
Ben je het met mij eens. Teken dan even hierrrrrr!

Schouder ‘resetten’ een alternatief voor Koch en Hippocrates…

schouder resettenWired schrijft over een eenvoudige therapie voor het ‘resetten van je schouder’ na dat’ie uit de kom is gegaan door je Wii.

It’s match point in the Wii Tennis finals. You try to replicate Rafael Nadal’s killer sliding baseline forehand. Sadly, your living room is not actually an open court, and your swing is cut short by the wall. Aargh! If your shoulder hurts like hell, the humerus bone has likely jumped out of its socket. Time to apply the Milch technique:

1. Grip your limp forearm with your other hand and — very slowly — move the afflicted arm up and back over your head, as if winding up to pitch.
2. Try to touch the good shoulder with your bum hand.
3. At some point, your bone should pop back in. (Repeat if necessary.)
4. Go see a doctor.

 

De Milch is een niet standaard therapie voor schouder reductie maar in de praktijk is het aanteraden als standaard therapie als Hippocrates en Kocher niet werken. Dus om een alternatief achter de hand te hebben lees er over in dit artikel.

Wetenschap: A comparison of the Milch and Kocher techniques for acute anterior dislocation of the shoulder. (Beattie TF. Steedman DJ. McGowan A. Robertson CE. Injury; British Journal of Accident Surgery. 17(5):349-52, 1986 Sep. ) Two methods (Kocher en Milch) of reduction for anterior dislocation of the shoulder were compared in 111 patients. Milch’s technique was found to be atraumatic and relatively painless. Greater success with Milch’s technique was experienced in patients under 40 years of age in whom the dislocation had been present for less than 4 hours. Milch’s technique should be tried initially in patients fulfilling these criteria. In other cases Kocher’s technique should be used first, especially in those of heavy build.

Nieuwbouw 21 april 2008

weer een paar dagen verder en de activiteit neemt toe…

Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2008

Op 12, 13 en 14 november 2008 zal voor de tweede maal het Nationaal Congres Palliatieve Zorg georganiseerd worden met als thema ‘Briljant netwerken’.

(meer…)

Bof toename Biblebelt

Voor het eerst in 20 jaar is er een forse toename van de bof. De virusziekte steekt vooral de kop op in het gebied tussen Zeeland en de Veluwe, meldt het RIVM.  Het gebied wordt wel de bijbelgordel genoemd, omdat er veel orthodoxe protestanten wonen die om religieuze redenen vaccinatie weigeren. Omdat de huisartsen niet verplicht zijn bof-gevallen te melden, is onbekend of van een epidemie kan worden gesproken.  Bof: Bof (parotitis epidemica, ookwel dik-oor genoemd) is een meestal onschuldige virale kinderziekte die wordt veroorzaakt door een paramyxovirus. De ziekte wordt overgedragen via de lucht of speeksel en heeft een incubatietijd van 14 tot 21 dagen. Klinisch is de parotitis met de zwelling van de grote speekselklier het meest in het oog springend. De wang kan hierdoor flink dik worden. Het is pijnlijk om te eten en om te slikken. Tijdens de kindertijd is de infectie echter vaak subklinisch (30% van de kinderen heeft geen enkel symptoom) of is er slechts sprake van een bovenste luchtweginfectie. De bof kwam veel als kinderziekte in Nederland voor totdat het BMR-vaccin (bof, mazelen en rodehond) werd geïntroduceerd. Kinderen krijgen deze vaccinatie als ze 14 maanden en 9 jaar oud zijn. De bof kan leiden tot de volgende complicaties:

 • hersenvliesontsteking (meningitis)
 • hersenontsteking (encefalitis)
 • ontsteking van de eileider (oöphoritis)
 • ontsteking van de zaadleider (orchitis)
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • 25% van de mannen die na de pubertijd bof krijgen worden onvruchtbaar. 

HagaZiekenhuis weer opleidingsziekenhuis!

[GEDATEERD NIEUWS]
Een tijd geleden schreef ik hier over het verdwijnen van de opleiding tot chirurg in het Hagaziekenhuis te Den Haag… er is gevisiteerd en zie hier het persbericht:

Opleidingserkenning Heelkunde HagaZiekenhuis

De opleiding van de maatschap Heelkunde HagaZiekenhuis is door de Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) opnieuw erkend tot 10 juli 2010. De opleidingserkenning is verleend voor alle (zes) jaren van de opleiding tot chirurg en voor beide locaties van het HagaZiekenhuis. In de opleiding worden speciale kennis en kunde van beide locaties geïntegreerd aangeboden.

De visitatiecommissie was positief over de  hernieuwde structuur van de  opleiding van de gefuseerde maatschap Heelkunde. De MSRC besloot op basis daarvan de opleidingserkenning tot 2010 te verlenen. Het HagaZiekenhuis verzorgt de opleiding tot chirurgen in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum.

De geherstructureerde opleiding (opleiders dr J.W.S. Merkus, dr H. Boutkan) voorziet in verschillende opleidingsmodules: Vaatchirurgie, Oncologische- en Gastro-intestinale (laparoscopische) chirurgie, Trauma/ongevalschirurgie, en chirurgie bij kinderen (locatie Juliana Kinderziekenhuis). Gelijktijdig werd de Chirurgische Vervolgopleiding tot longchirurg (opleiders dr W.H. Steup, P.Pahlplatz), die in samenwerking met de afdeling Longziekten van het HagaZiekenhuis wordt verzorgd, gevisiteerd en erkend.

Andere bijzondere speerpunten als de bariatrische* chirurgie, diabetische voetpolikliniek, wondenpolikliniek, shuntchirurgie (ten behoeve van hemodialyse), Kliniek Veneuze Vaatziekten, proctologiecentrum** en mammapolikliniek zijn eveneens onderdeel van de nieuwe opleiding Heelkunde HagaZiekenhuis.

* chirurgie met als doel het gewicht te verminderen, bijvoorbeeld via een maagbandoperatie of gastric bypass

** proctologie behandelt aandoeningen die zich specifiek voordoen in het laatste stukje van de dikke darm of endeldarm.

Voor meer informatie:
HagaZiekenhuis, afdeling Communicatie, telefoon 070-210 4022

Bijlage

De Opleidersgroep HagaZiekenhuis Heelkunde bestaat uit

J.W.S. Merkus, opleider
H. Boutkan, plaatsvervangend opleider

Vaatchirurgie
B. Knippenberg          (diabetische voet polikliniek)
J. J. Wever             (diabetische voet polikliniek)
J. H. Allema            (diabetische voet polikliniek)
T. de Jongste           (kliniek veneuze vaatziekten; lok Sportlaan)

Oncologische-en gastrointestinale chirurgie
M. Brouwers             (laparoscopie)
W. Steup                (laparoscopie, longchirurgie)
H. Boutkan              (proctologie)
J.W.S. Merkus           (mammapolikliniek)
P. Pahlplatz            (bariatrische chirurgie)

Ongevalschirurgie
H. vd Meulen
D. Meeuwis
P. Pahlplatz

Chirurgie bij Kinderen
J.H. Allema
H. vd Meulen
J.W.S. Merkus
G. Zijp

Chirurgische Vervolgopleiding Longchirurgie
W.H. Steup, opleider
P.Pahlplatz, plaatsvervangend opleider
M. de Jong, chirurg in vervolgopleiding

NTS validatie onderzoek.

Vandaag is de dag… ik ben uitgenodigd om mee te doen aan de NTS validatie. Een onderzoek van uit het Erasmus MC naar de validiteit van het Nederlands Triage Systeem. 

 

De toegang, triage en behandeling van patienten in de acute gezondheidszorg kan worden verbeterd door de zorg beter op elkaar af te stemmen en samen te brengen. Het NTS richt zich op het verbeteren van eenduidige triage in de acute zorg.Het NTS leidt tot winst voor de:

patiënt:

 • dat de hulpvraag en daarmee het belang van de patiënt centraal staat;
 • juiste zorg: juiste plaats, het juiste moment en door de juiste hulpverlener;
 • hulp zonder onnodige schakels.

professional:

 • verbetering communicatie en overdracht van gegevens door eenduidigheid begrippen en criteria;
 • professionele standaard in acute-zorgketen.

organisatie:

 • verbeterde patiëntenlogistiek door regionale samenwerkingsverbanden;
 • meer doelmatigheid en effectiviteit.

 

kwaliteitswinst NTS:

 • duidelijke en eenduidige werkwijze;
 • doelmatig gebruik van voorzieningen;
 • verbetering en intensivering van de samenwerking tussen hulpverleners;
 • mogelijkheden tot taakherschikking door het inzetten van de juiste hulpverlener.

verwachte resultaten NTS:

 • verschuiving van patiëntenstromen;
 • verbeteren van wachttijden en doorstroomtijden;
 • terugbrengen van overbodige aanvullend onderzoek waaronder röntgenfoto’s
Ik heb een fijne vragenlijst gekregen om vooraf in te vullen. De lijst bestaat uit 55 fictieve patienten en die moeten ingedeeld gaan worden… kost toch echt een avond invullen. Vanmiddag gaan we kijken hoe de mening van professionals overeenkomt. Nader bericht volgt….

 

Minder overleving bij reanimatie in weekend

er is weer onderzoek gedaan naar reanimatie. Het blijkt dat je beter niet in het weekend opgenomen kan worden in het weekend. De kans dat je een reanimatie overleeft als je op genomen wordt in het weekend is kleiner dan de kans dat je het overleefd als je op een weekdag opgenomen wordt.

HealthDay meldt het volgende “ Your chances for surviving a cardiac arrest are 13.4 percent worse if you are admitted to the hospital on the weekend versus a weekday, according to new research.

Even after taking into account factors such as hospital size and location and the person’s age, gender and other illnesses, the lower survival rate remains the same.

“A higher death rate among patients admitted on weekends may be due to lack of resources for treating cardiac arrest,” study author Richard M. Dubinsky, of the University of Kansas Medical Center in Kansas City, said in a prepared statement.

The findings come from researchers analyzing a national database containing a 20 percent sampling of all U.S. hospital admissions for cardiac arrest from 1990 to 2004. The analysis included 67,554 admissions. During cardiac arrest, the heart slows or stops working, and brain death can occur in just four to six minutes.

Dubinsky’s study, expected to be presented Wednesday at the American Academy of Neurology annual meeting, in Chicago, also found that men were less likely to die after being admitted to the hospital for cardiac arrest than women, and cardiac arrest patients are getting younger.

“The average age of a patient admitted to the hospital for cardiac arrest in the early 1990s was 68. The average age dropped to 66.5 years old 10 years later,” Dubinsky said.

Alle nieuwbouw berichten lezen?

Om alle nieuwbouw berichten te lezen en de foto’s te bekijken klik dan hier.