Niet meer overlevenden na AED gebruik

Er wordt bij onderzoek geen verschil gevonden in de overleving bij vergelijking van mensen die eerst door een AED gedefibrilleerd worden en vervolgens massage en 112 bellen  vergeleken met geen AED en direct massage en 112 bellen. 228 of van de 3,506 (6.5%) patienten in de controle groep overleden en in de AED groep overleden 222 van de 3,495 (6.4%) volgens Dr. Gust H. Bardy  tijdens de jaarlijkse meeting van de American College of Cardiology.

JE kan dus twijfelen of je een AED moet aanschaffen echter het is wel bewezen dat direct defibrilleren wel beter is voor de overleving tot aan het ziekenhuis…. maar ja je wil natuurlijk niet naar het ziekenhuis maar naar huis… waarschijnlijk volgen nog vele onderzoeken.

One thought on “Niet meer overlevenden na AED gebruik

Geef een reactie