Euthanasie vraag bij Alzheimer neemt toe

Sinds de euthanasie van Hugo Claus in Belgie is het druk bij de , de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Er komt veel vraag of het ook in Nederland mogelijk is om het leven actief te beindigen bij Alzheimer. Volgens de NVVE moeten de criteria voor euthanasie moeten worden versoepeld. Dat moet het voor Alzheimer-patiënten eenvoudiger maken om euthanasie te krijgen. Dat zegt de NVVE. 

De mening van het openbaar ministerie is:” Het College van procureurs-generaal is van mening dat de diagnose Alzheimer onvoldoende indicatie is om over te gaan tot hulp bij zelfdoding of euthanasie, tenzij sprake is van een situatie zoals beschreven in het Chabot-arrest, dat handelt over ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden.”

2 thoughts on “Euthanasie vraag bij Alzheimer neemt toe

  1. ANP7/4/8
    Artsen moeten worden verplicht om euthanasie uit te voeren bij dementerenden als die tijdens hun leven een gedetailleerde euthanasieverklaring hebben opgesteld, zo bepleit de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

    Directeur Rob Jonquière van de NVVE heeft dat zaterdag gezegd. De NVVE hoopt dat de Tweede Kamer uiteindelijk akkoord zal gaan met een wijziging van de euthanasiewet.

    Het komt volgens de NVVE regelmatig voor dat artsen weigeren euthanasie uit te voeren op een volledige demente persoon, ook als die persoon in goede dagen schriftelijk heeft aangegeven bij dementie niet meer te willen leven. De NVVE wil dat mensen de mogelijkheid krijgen om, als ze nog wilsbekwaam zijn, een duidelijke grens te formuleren. Jonqiuère: ‘Dat ze vantevoren bijvoorbeeld aangeven: als ik mijn kinderen niet meer herken, vind ik mijn menselijke waardigheid zover aangetast dat ik niet meer wil leven.’

    De NVVE vindt dat die grens meetbaar moet zijn voor een arts. ‘Anders blijft die het gevoel houden dat hij iets doet tegen de zin van de patiënt.’

Laat een reactie achter bij Michiel Reactie annuleren