HagaZiekenhuis weer opleidingsziekenhuis!

[GEDATEERD NIEUWS]
Een tijd geleden schreef ik hier over het verdwijnen van de opleiding tot chirurg in het Hagaziekenhuis te Den Haag… er is gevisiteerd en zie hier het persbericht:

Opleidingserkenning Heelkunde HagaZiekenhuis

De opleiding van de maatschap Heelkunde HagaZiekenhuis is door de Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) opnieuw erkend tot 10 juli 2010. De opleidingserkenning is verleend voor alle (zes) jaren van de opleiding tot chirurg en voor beide locaties van het HagaZiekenhuis. In de opleiding worden speciale kennis en kunde van beide locaties geïntegreerd aangeboden.

De visitatiecommissie was positief over de  hernieuwde structuur van de  opleiding van de gefuseerde maatschap Heelkunde. De MSRC besloot op basis daarvan de opleidingserkenning tot 2010 te verlenen. Het HagaZiekenhuis verzorgt de opleiding tot chirurgen in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum.

De geherstructureerde opleiding (opleiders dr J.W.S. Merkus, dr H. Boutkan) voorziet in verschillende opleidingsmodules: Vaatchirurgie, Oncologische- en Gastro-intestinale (laparoscopische) chirurgie, Trauma/ongevalschirurgie, en chirurgie bij kinderen (locatie Juliana Kinderziekenhuis). Gelijktijdig werd de Chirurgische Vervolgopleiding tot longchirurg (opleiders dr W.H. Steup, P.Pahlplatz), die in samenwerking met de afdeling Longziekten van het HagaZiekenhuis wordt verzorgd, gevisiteerd en erkend.

Andere bijzondere speerpunten als de bariatrische* chirurgie, diabetische voetpolikliniek, wondenpolikliniek, shuntchirurgie (ten behoeve van hemodialyse), Kliniek Veneuze Vaatziekten, proctologiecentrum** en mammapolikliniek zijn eveneens onderdeel van de nieuwe opleiding Heelkunde HagaZiekenhuis.

* chirurgie met als doel het gewicht te verminderen, bijvoorbeeld via een maagbandoperatie of gastric bypass

** proctologie behandelt aandoeningen die zich specifiek voordoen in het laatste stukje van de dikke darm of endeldarm.

Voor meer informatie:
HagaZiekenhuis, afdeling Communicatie, telefoon 070-210 4022

Bijlage

De Opleidersgroep HagaZiekenhuis Heelkunde bestaat uit

J.W.S. Merkus, opleider
H. Boutkan, plaatsvervangend opleider

Vaatchirurgie
B. Knippenberg          (diabetische voet polikliniek)
J. J. Wever             (diabetische voet polikliniek)
J. H. Allema            (diabetische voet polikliniek)
T. de Jongste           (kliniek veneuze vaatziekten; lok Sportlaan)

Oncologische-en gastrointestinale chirurgie
M. Brouwers             (laparoscopie)
W. Steup                (laparoscopie, longchirurgie)
H. Boutkan              (proctologie)
J.W.S. Merkus           (mammapolikliniek)
P. Pahlplatz            (bariatrische chirurgie)

Ongevalschirurgie
H. vd Meulen
D. Meeuwis
P. Pahlplatz

Chirurgie bij Kinderen
J.H. Allema
H. vd Meulen
J.W.S. Merkus
G. Zijp

Chirurgische Vervolgopleiding Longchirurgie
W.H. Steup, opleider
P.Pahlplatz, plaatsvervangend opleider
M. de Jong, chirurg in vervolgopleiding

Geef een reactie