Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2008

Op 12, 13 en 14 november 2008 zal voor de tweede maal het Nationaal Congres Palliatieve Zorg georganiseerd worden met als thema ‘Briljant netwerken’.


Het inhoudelijk programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen: plenaire sessies, meet-the-expert-sessies, parallelsessies, workshops, vrije presentaties en informatie. Keynote sprekers zijn dr. Frank Ferris en Mrs. Conny Dahlin NP.
Onderwerpen die tijdens het congres aan bod zullen komen, zijn o.a.: netwerkzorg, pijnbestrijding, kwaliteit van zorg, zorgprogramma, symptoombestrijding, standaarden verpleegkundige zorg, ethische dilemma’s, complementaire zorg, informele zorg, spirituele en psychosociale zorg, overgang curatief naar palliatieve zorg, palliatieve zorg voor kinderen, rouw, palliatieve zorg in de eerste lijn, palliatieve zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, palliatieve zorg in het ziekenhuis, casemanagement.
Meer informatie: www.nationaalcongrespalliatievezorg.nl

One thought on “Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2008

  1. Het programma ziet er goed uit. Wie weet laat mijn agenda het dit jaar wel toe om te gaan. Ik zal als consulent vast nog wel een uitnodiging krijgen.

Geef een reactie