Congres: trends in trauma

 
Breaking news: Besmetting! Symposium Trends in Trauma 2008

Anno 2008 is besmetting een hot item in de zorg. Zorgverleners worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met (verdenking op) MRSA en er zijn aangescherpte maatregelen voor bijvoorbeeld varkenshouders en patiënten uit een buitenlands ziekenhuis afgekondigd. In de krant lezen we met regelmaat over dreigingen van vogelgriep en een grieppandemie.

Maar ook door de omvangrijke chemische industrie in Nederland en de groei in het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen is de kans op ongevallen in deze sector toegenomen.

Bovendien is er sinds enige jaren een terroristische dreiging waarbij de mogelijkheid van aanslagen met Chemische, Biologische, Radiologische en/of Nucleaire (CBRN-)middelen weliswaar laag wordt ingeschat, maar ook niet geheel kan worden uitgesloten.

Zorgverlening aan één of meerdere besmette (trauma)patiënten heeft niet alleen een grote psychische en lichamelijke impact op de patiënt en de directe zorgverleners, maar ook op de infrastructuur van een ziekenhuis en op de maatschappij. De media is hierin ook een belangrijke factor gebleken.

Recente incidenten zoals de besmetting in een dierenwinkel in Hoogeveen en de Acinetobacter bacterie op de Intensive Care in Enschede hebben hulpdiensten en ziekenhuizen geconfronteerd met de complexiteit van de zorgverlening aan (grotere groepen) besmette patiënten. Direct betrokkenen maken zich zorgen over de voorbereiding van de medische keten op (grootschalige) besmettingsincidenten, zo blijkt ook uit meerdere rapporten van de overheid.

Hoe heeft u de zorg aan besmette patiënten geregeld?

Wij willen graag samen met u en inhoudsdeskundigen kennis en ervaring delen om in de nabije toekomst beter voorbereid te zijn op de zorgverlening aan besmette (trauma)patiënten.

Kom donderdag 12 juni naar Hengelo (O) en praat mee tijdens Trends in Trauma!

Symposium Trends in Trauma – Breaking news: Besmetting!

Donderdag 12 juni 2008 Hengelo (O)

Trends in Trauma is een initiatief van Traumacentrum Euregio in Enschede in samenwerking met Traumacentrum Zwolle en Traumacentrum Oost in Nijmege

 

Geef een reactie