Antibiotica verhogen kans op allergie bij kinderen

Het geven van antibiotica aan kinderen zou mogelijk atopische dermatitis kunnen veroorzaken bij kinderen volgens Dr. Jochen Schmitt.

“Due to the high overall morbidity and social burden of atopic eczema, any primary prevention measure is of great public health impact. Therefore, caution should prevail in the prescribing of antibiotics, especially cephalosporins and macrolides, in infancy” Dr. Schmitt University Hospital Carl Gustav Carus, Technical University Dresden (Germany).

Deze link tussen antibiotica en atopische dermatitis is consistent met de hypothese dat teveel hygiene de oorzaak is van atopische ziekten.

Deze zogeheten ‘hygiëne hypothese’ gaat er vanuit dat kinderen tegenwoordig te weinig infectieziekten doormaken, waardoor hun afweersysteem onvoldoende geoefend wordt. Met als gevolg atopische kinderen.

Het onderzoek van Schmitt behelst een groep van 370 kinderen. Hij heeft kinderparen gemaakt met de zelfde geboorte datum waarvan de ene wel en de andere niet atopisch is.  De helft van de kinderen had antibiotica gebruikt.

Resultaat:

2 of meer kuren geeft een 2.1 keer zo grote kans atopisch te worden. Bij één antibiotica kuur was de kand 1.5.  Breedspectrum antibiotica hebben een nog sterkete relatie met atopie. één kuur van de macroliden geeft een stijging van 1.7 dit in tegenstelling tot de penicillinen die geen verhoging van de kans geven.

A dose-response relationship was evident; infants prescribed two or more courses of antibiotics had a 2.1-fold greater risk of developing atopic dermatitis in year 2, compared with those who did not receive antibiotics in infancy, while those who had one course of antibiotics had a 1.5-fold increased risk.

Een eerder onderzoek uit Antwerpen toonde al aan dat antibiotica in het eerste levensjaar geassocieerd is met een 70% stijging in het risico om asthma te krijgen, een 30% stijging van de kans op het krijgen van eczeem en een 2.3 keer zo grote kans op het krijgen van hooikoorts. (Clin. Exp. Allergy 2000;30:1547-53).

Geef een reactie