Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Chronisch zieken en gehandicapten fors achteruit door beperking aftrek ziektekosten.

Veel chronisch zieken en gehandicapten met een laag tot modaal inkomen gaan komend jaar fors in inkomen achteruit door de beperking van de aftrek van ziektekosten.

Gehandicapten en zieken die in AWBZ-instellingen verblijven, leveren 8 tot 9 procent in, chronische zieken of gehandicapten met een uitkering of een inkomen onder modaal vaak 2 tot 9 procent. Dat becijferde het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad).

De regering wil met ingang van volgend jaar de fiscale regeling Buitengewone Uitgaven verruilen voor vaste toeslagen. 'De inkomenseffecten blijken veel negatiever dan gedacht', zei de CG-raad vrijdag. 'De vaste toeslagen wegen niet op tegen het wegvallen van de aftrekposten.' De toeslag kan een hoge zijn van 450 euro of een lage van 250 euro. Sommige mensen zouden helemaal niet voor compensatie in aanmerking komen.

De Tweede Kamer debatteert 1 juli over de beperking van de aftrek. De CG-raad doet een dringend beroep op het parlement om het dreigende koopkrachtverlies voor de kwetsbare groepen te voorkomen.

Bron: ANP

Achtergronden bij het nieuws: Eerste Q-koorts dode in Nederland

in de serie achtergronden bij het nieuws…

In Zuid-Limburg is een man overleden die was besmet met Q-koorts. De GGD Zuid-Limburg heeft vrijdag een bericht hierover in de Limburgse kranten bevestigd. Het is niet zeker dat de man aan de besmetting is overleden. Als Q-koorts de oorzaak is, zou hij de eerste Nederlander zijn, van wie bekend is dat hij aan deze ziekte bezwijkt.

Ziekteverwekker
De bacterie Coxiella burnetti veroorzaakt Q-koorts. Deze bacterie kan zeer goed buiten zijn gastheer overleven.

Geschiedenis
De ziekte is voor het eerst beschreven door Edward Holbroock Derrick bij slagers in een slachthuis in Brisbane, Queensland, Australië. Omdat de oorzaak van de ziekte toen nog niet bekend was, werd deze de “query fever” genoemd. In 1937 werd de bacterie voor de eerste keer geïsoleerd door Frank MacFarlane Burnet en Mavis Freeman als een Rickettsia-soort. H.R. Cox en Davis isoleerde in 1938 het pathogeen uit teken in Montana, Verenigde Staten en beschreven de overdracht van de ziekte. De bacterie kreeg in datzelfde jaar de Latijnse naam Coxiella burnetii. Tegenwoordig wordt de bacterie niet meer tot de Rickettsia gerekend.

Besmettingsbron en wijze van overdracht
Coxiella burnetti kan bij vrijwel alle diersoorten voorkomen. De twee grootste kringlopen waarbinnen de bacterie circuleert, zijn enerzijds wilde knaagdieren en anderzijds huisdieren, zoals rund, schaap en geit. Tussen wilde knaagdieren brengen teken de besmetting over van dier naar dier. Tussen de landbouwhuisdieren kan sporadisch ook een teek optreden als overbrenger van de ziekte, maar veel belangrijker is besmetting door het inademen van stofdeeltjes met daarin bacteriën. Het inademen van besmette stofdeeltjes is ook de voornaamste oorzaak van besmetting bij de mens, waarbij de besmetting afkomstig is van de landbouwhuisdieren.
De bacterie is erg ongevoelig voor milieu-invloeden en kan met het stof over grote afstanden getransporteerd worden. De bacterie komt in de omgeving terecht doordat geïnfecteerde dieren, die zelf geen ziekteverschijnselen hoeven te vertonen, bacteriën uitscheiden met de lichaamsvochten (traanvocht, urine, slijm, speeksel, melk, vruchtwater). Dieren kunnen vooral tijdens het kalven of lammeren grote hoeveelheden bacteriën uitscheiden.
Mensen kunnen besmet stof inademen dat afkomstig is van stallen, weilanden, ruwe wol, huiden, kleding etc. Daarnaast is besmetting mogelijk door consumptie van besmette rauwe melk(-producten) of onvoldoende verhit vlees, maar dit komt slechts sporadisch voor.
Er zijn tevens gevallen beschreven waarbij moeders pasgeboren kinderen infecteerden via de placenta en/of de moedermelk.

Ziekteverschijnselen bij de mens
Meestal vertoont men na infectie geen symptomen of een voorbijgaand griepachtig beeld. Omdat een infectie met deze bacterie zich door het hele lichaam spreidt, zijn veel verschillende symptomen mogelijk. Gemiddeld beginnen de verschijnselen 2 tot 3 weken na besmetting, dit kan echter oplopen tot 6 weken. Duidelijke verschijnselen zijn een heftige hoofdpijn (in het acute begin) en een wisselend koortsverloop. Andere mogelijke symptomen zijn koude rillingen, spierpijn, zweten, verminderde eetlust, misselijkheid, braken, diarree en een relatief lage hartslag. Ook kan een droge hoest en pijn op de borst voorkomen in geval van een longontsteking. Redelijk vaak komt er bij Q-koorts een leverontsteking voor zonder symptomen. Bij een chronische infectie kunnen deze symptomen tot tien jaar na de eerste oorzakelijke infectie optreden.

Behandeling
De behandeling van een acute besmetting gebeurt meestal met antibiotica gedurende 2 tot 3 weken. Gebruikte antibiotica zijn Chinolonen, Tetracycline, Makroliden en eventueel ook Doxycycline, Chlooramfenicol, Ciprofloxacine, Ofloxaxine en Hydroxychloroquine. De behandeling van de chronische vorm kan tot vier jaar duren waarbij de antibiotica Doxycycline en Hydroxychloroquine worden gebruikt. Inenting ter voorkoming van besmetting is mogelijk.

Preventie
Consumeer geen rauwe melk(producten). Daarnaast moeten mensen uit bepaalde risicogroepen, zoals dierenartsen, veehouders, laboranten en slachthuispersoneel goed op de hoogte zijn van het risico op Q-koorts, zodat bij klachten adequaat behandeld kan worden. Het is vooral de periode rondom lammeren/kalven waarop veel bacteriën in het milieu terecht kunnen komen, maximale hygiëne is dan van groot belang.

(Bron: RIVM/Wiki)

Apothekers verliezen kortgeding.

De zorgverzekeraars hebben van de rechter toestemming gekregen om vanaf 1 juli alleen de goedkoopste medicijnen te vergoeden. Groothandels en apothekers verloren vandaag een kort geding dat ze over de regeling hadden aangespannen.

Die regeling levert de verzekeraars jaarlijks een besparing op van 350 miljoen euro op. Voortaan wordt van de 36 meest gebruikte medicijnen alleen nog de goedkoopste variant vergoed.

De zorgverzkeraars hebben rechtstreekse contracten afgesloten met producenten van geneesmiddelen. De apothekers kunnen nu geen kortingen en bonussen meer bij de groothandel bedingen.
(bron: ANP/NOS)

Klink neemt wassen (kleding etc) uit AWBZ

Op enkele uitzonderingen na neemt minister Klink van VWS het Pakketadvies over, dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) hem op 14 april zond. Hij handhaaft onder meer het schrappen van de sta-opstoel en de waskostenvergoeding uit de AWBZ voor bewoners van verzorgingstehuizen. TEvens gaan de slaap medicijnen uit het basis paket…

Betekend dit dat onze ouderen nu niet slapen en ook de kleding niet meer wordt gewassen? Leve de vooruitgang door dit kabinet… oh ja we gaan wel zelfstandig wonen in 1 persoonskamers…

50 procent vrouwen positief gevoel na one-night stand (ivm 80 procent bij mannen)

Maar iets meer dan de helft van de vrouwen had na de one-night stand een positief gevoel. Van de mannen is dit 80 procent. Voor het onderzoek van de Durham University in Groot-Brittannië werden 1743 mannen en vrouwen die een one-night stand hadden gehad, naar hun ervaringen gevraagd.

Verwacht werd dat vrouwen makkelijker tussen de lakens doken wanneer er een kans is op een langere relatie. Dit bleek niet zo te zijn. De grootste negatieve factor was voor vrouwen dat ze het gevoel hadden dat ze gebruikt waren. Of ze hadden het gevoel dat ze zichzelf teleurstelden of dat hun reputatie te grabbel lag. Ze waren dan ook meer geneigd dan mannen om hun ontmoeting geheim te houden.

Onderzoeker prof. Anne Campbell denkt dat vrouwen toch in een dergelijke date stappen, wanneer zij ovuleren. Van dag 10 tot dag 18 na hun menstruatie zijn vrouwen daardoor sneller opgewonden en hebben dan juist een voorkeur voor partners van korte duur.
(bron gezondheidsnet)

Klink wil minder suïcides

Minister Klink stelt de komende jaren in totaal 1 miljoen euro beschikbaar om het aantal suïcides en suïcidepogingen te verminderen.

Met dit geld wil Klink onder andere een signaleringsinstrument laten ontwikkelen om suïcidaliteit onder jongeren beter en sneller te herkennen. Verder wil hij in overleg met koepelorganisaties komen tot betere zorg voor mensen met suïcidale klachten.

Zijn voornemens heeft de minister uitgewerkt in de Beleidsagenda suïcidepreventie, die hij vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. Het is een reactie op het Beleidsadvies ‘Verminderen van suïcidaliteit’, dat het Trimbos-instituut heeft opgesteld.
(bron: medicalfacts)

Stoel-Tafel voorde zware patient

een leuk en nuttig nieuw innovatief systeem om de zware patiënt op de onderzoekstafel te krijgen…

Kabinet is uit de embrioselectie!

Het academisch ziekenhuis Maastricht mag onder strenge voorwaarden doorgaan met de omstreden selectie van embryo's. In het kabinet is een akkoord bereikt over deze al weken slepende kwestie. In het kabinet lag de ChristenUnie dwars.

Afgesproken is dat een commissie van medici aan de hand van strenge criteria beoordeelt bij wie embryoselectie is toegestaan. De criteria worden opgesteld door de politiek.

Criteria zijn bijvoorbeeld de aard van de ziekte, hoe groot de kans is dat het kind er al jong aan overlijdt en hoe groot de kans is dat er binnenkort een effectieve behandelmethode komt.
(Bron: NOS)

5 procent patienten in polikliniek ondervoed

De poliklinieken hebben dagelijks te maken met patiënten die ondervoed zijn. Het VU Medisch Centrum heeft berekend dat de poliklinieken elke dag 2.000 ondervoede mensen ontvangen: 5 procent van het totale aantal patiënten.

Het herstel van deze patiënten duurt vaak langer, vooral doordat meestal pas na een tijd wordt opgemerkt dat ze ondervoed zijn. Ziekenhuizen proberen de problemen op te lossen door calorie- en eiwitrijke diëten voor te schrijven.

Patiënten zijn ondervoed als ze te licht zijn in verhouding tot hun lengte of als ze de laatste tijd door een ziekte te veel gewicht verloren hebben.
(Bron: NOS)
Vraag: hoe staat het dan met de opgenomen patienten….

Geen geld voor arts die fouten maakt

De media uit de VS berichten ons over het volgende… als je als arts een fout (al da niet fataal) maakt krijg je geen geld vor de behandeling. Dit is een afspraak van verzekeraars in de staat Massachusetts. Wanneer gaat dit in Nederland gebeuren? De macht van de verzekeraar is nu al erg groot…

uit de VS media:
The drumbeat to stop paying for medical mistakes grew louder yesterday, as Massachusetts’ biggest insurer and the state itself both said they’d no longer reimburse doctors and hospitals for 28 medical errors.

The errors are listed at the bottom of this press release. Hospitals won’t be able to bill for operating on the wrong body part. Nor will they be reimbursed when a medication error results in serious harm or death, or when a line for oxygen or another gas is contaminated or contains the wrong gas.

The list was adopted by both Blue Cross Blue Shield of Massachusetts and by several state agencies that provide or subsidize insurance for the poor and government employees, among others. In total, about 4 million people are affected, the Boston Globe reports.

Bron: WSjournal