Honderd extra plaatsen voor slachtoffers van geweld

De zorgwethouders van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en staatssecretaris Bussemaker hebben een convenant ondertekend om 40 opvangplaatsen voor ernstig bedreigde mannen te realiseren.
Bewoner in een blijf van mijn lijfhuis voor mannen.

De ondertekening vond vanmiddag plaats in Amersfoort tijdens een bijeenkomst voor lokale bestuurders over opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daar werd ook de gezamenlijke actieverklaring ‘Beschermd en Weerbaar' ondertekend door vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Opvang, MOgroep, GGD Nederland en staatssecretaris Bussemaker. De 40 mannenopvangplaatsen in de vier grote gemeenten maken deel uit van de 100 extra opvangplaatsen uit de actieverklaring ‘Beschermd en Weerbaar'.

In elke grote stad komen 10 opvangplaatsen voor mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Deze moeten nu vaak gebruikmaken van maatschappelijke opvang. Concrete aantallen van bedreigde mannen zijn niet beschikbaar, maar de praktijk leert dat de behoefte aan opvang groter is dan het aanbod.

VWS stelt in totaal 8 ton beschikbaar, waarvan elke G4 gemeente 2 ton ontvangt voor 2008 en 2009. De gemeenten dragen hetzelfde bedrag bij. Eind 2009 worden de ervaringen en een eindevaluatie aan de Tweede Kamer gestuurd.

In de actieverklaring richten partijen zich op de intensieve aanpak van bijvoorbeeld huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Naast de 100 extra opvangplaatsen staan de versterking van de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld, snellere en betere hulp (crisisinterventie) en opvang, meer deskundigheid van professionals en krachtige bestrijding van vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld centraal. In deze kabinetsperiode wordt bijna 18 miljoen euro in 2008 geïnvesteerd, oplopend tot ruim 32 miljoen euro in 2012.

In 2006 werden ruim 63.000 incidenten van huiselijk geweld geregistreerd. De slachtoffers zijn vooral vrouwen. Jaarlijks worden ongeveer 4.400 bedreigde vrouwen en 4.700 kinderen opgevangen in de vrouwenopvang. Er wonen in Nederland ongeveer 16.000 meisjes en 34.000 vrouwen uit risicolanden waar genitale verminking op grote schaal voortkomt.
(bron: VWS)

Posted in Geen categorie

Geef een reactie