Rouvoet krijgt nieuw protocol ‘Melding Kindermishandeling’ overhandigd

Op 19 juni krijgt minister A. Rouvoet de nieuwe protocollen ‘Melding Kindermishandeling' overhandigd, die zijn opgesteld na een intensieve en vlotte samenwerking van de SEH van Medisch Centrum Haaglanden en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden.

De protocollen zijn vastgesteld na een proefperiode van 3 maanden. Waar eerst vanuit het MCH één maal per maand een melding ging naar het AMK zo gingen er in de afgelopen trialmaanden 17 meldingen naar het AMK waarvan zoals het er nu uit ziet 16 ook daadwerkelijk een vervolgtraject ingaan.

Op 19 juni worden de cijfers van de trial bekend gemaakt en worden vervolgstappen uit de doeken gedaan. De regioziekenhuizen zullen vanaf deze dag ook gaan werken via deze protocollen.

In december 2007 is de trial van drie maanden gestart. Nieuw in het traject is dat er niet alleen melding van kindermishandeling wordt gedaan als dit onomstotelijk is bewezen maar dat er ook melding wordt gedaan bij een vermoeden van mishandeling. Tevens doen de verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp melding bij een vermoeden van mishandeling als een ouder een suïcidepoging heeft ondernomen of letsel heeft opgelopen ten gevolge van huiselijk geweld.

De kinderen zelf hoeven dus niet direct het slachtoffer van mishandeling te zijn, zij kunnen verkeren in een situatie die onveilig is voor het kind of die ernstige schade kan toebrengen aan de ontwikkeling van het kind. Ook bij een vermoeden hiervan wordt er melding gemaakt bij het AMK. De ouders worden in principe altijd op de hoogte gesteld van de melding.

De bedoeling is: eerst regionaal overgaan op deze manier van melden en daarna een landelijke dekking. Als alle ziekenhuizen op deze manier melding gaan maken van (een vermoeden van) Kindermishandeling dan betekent dat een belangrijke bijdrage vanuit de gezondheidszorg aan het creëren van een sluitend netwerk voor de signalering en aanpak van kindermishandeling.

Posted in Geen categorie

Geef een reactie