EPD: De laatste kans…

Ik ben al tijden voor digitalisering van de geneeskunde…. eindelijk gat het kabinet dan ook wat doen tbv de invoering van een landelijk EPD…. echter zoals zoveel in (medisch) Nederland lopen we ook nu weer achter de feiten aan… een mooi en overzichtelijk atrikel over het EPD vind u hier (Medisch contact)

Voor een ieder die geen tijd heeft (of neemt) om het hele verhaal telezen hier de samenvatting:
Samenvatting
- Het huidige wetsvoorstel voor het EPD is gebaseerd op technologie uit het pre-internettijdperk. 
- Technologische keuzen, met name ICT-technologieën, die snel achterhaald zijn, horen niet in een (kader)wet thuis en belemmeren de ontwikkeling van het EPD.
- De wet zou standaardi­satie van het referentie­model van zorginformatie­systemen en eenheid van taal moeten afdwingen.
- De minister zou via Algemene Maatregelen van Bestuur de te hanteren standaarden (en versies), zoals EN 13606, NEN 7510 en SNOMED, moeten voorschrijven.

Geef een reactie