VVD: zorg moet commerciëler in de komende 15 jaar

De VVD wil dat er snel maatregelen worden genomen om de zorg in Nederland bereikbaar te houden.
Dit heeft VVD-vicefractievoorzitter Edith Schippers maandag laten weten bij de presentatie van de VVD zorgnota in het Zuwe Hofstede Ziekenhuis in Woerden. In deze nota geeft de VVD Tweede Kamerfractie haar visie op zorg in Nederland voor de komende 15 jaar.
De VVD laat in de nota weten dat de bereikbaarheid en kleinschalige persoonsgerichte zorg in Nederland onder druk staan. Er moeten snel maatregelen genomen worden om deze te behouden. Zo wil de VVD dat de indicatiestelling voor de AWBZ komt te vervallen. Schippers:”De indicatiestelling is een nodeloos ingewikkeld en ondoorzichtig systeem. De VVD wil dat de arts bepaalt wie er in aanmerking voor de AWBZ komt”. De VVD wil ook dat het Persoongebonden Budget blijft bestaan. Dit Persoonsgebonden Budget staat momenteel ter discussie. Schippers:”Mensen moeten zelf kunnen kiezen hoe ze hun zorg willen regelen. Als zij niet tevreden zijn met een bepaalde begeleider, dan moeten ze over kunnen stappen. Instellingen zullen harder hun best moeten doen om de mensen aan zich te binden, wat maakt dat de kwaliteit van zorg verbetert”.
De zorgnota schetst een toekomstbeeld over hoe de zorg in 2020 in Nederland moet functioneren. Dit globale beeld moet richting geven aan de besluiten die vandaag worden genomen. Het bieden van perspectief aan de sector is cruciaal omdat dagelijks beslissingen worden genomen over investeringen, welke mogelijkheden worden benut, et cetera. Onzekerheid is dood in de pot. De overheid geeft momenteel te weinig zekerheid. Helderheid is snel geboden. De VVD-fractie geeft met deze nota helderheid over het toekomstperspectief dat zij wil geven aan de sector, de mensen die erin werken en ervan afhankelijk zijn. (Medicalfacts)

Geef een reactie