commotie over uitspraak Klink; “huisarts binnen 30 seconden aan de telefoon…”

de uitspraak van Klink dat de huisarts binnen 30 seconden aan de telefoon moet kunnen komen geeft nogal wat commotie….

de reactie van de LHV:

HV persbericht 10 september 2008

Vandaag maakt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een rapport over de slechte bereikbaarheid van de huisartsenzorg in Nederland openbaar. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), koepel van de huisartsen in Nederland, is het eens met de conclusie dat de bereikbaarheid beter moet. Sterker, de LHV is al sinds begin van dit jaar met man en macht bezig om de bereikbaarheid samen met de huisartsen te verbeteren. Huisartsen zetten de patiënt op de eerste plaats en zijn daarom uitermate verbaasd dat minister Klink van VWS wil gaan korten op de uitgaven in de huisartsenzorg. De bezuinigingsplannen heeft de LHV gisteravond laat van de minister bevestigd gekregen. Als huisartsen patiënten beter willen bedienen zijn juist éxtra investeringen nodig. Om de bereikbaarheid te verbeteren zijn meer doktersassistentes nodig en ook daar wil de minister geen cent extra aan uitgeven.

Uit het onderzoek, dat al in oktober en november vorig jaar door de Inspectie werd uitgevoerd, blijkt dat in 2/3 van de gevallen de spoedlijn wordt opgenomen binnen 30 seconden. In een kwart van de gevallen wordt niet binnen 90 seconden opgenomen. De LHV vindt dat dit niet door de beugel kan. Iedere huisarts moet een spoedlijn hebben die binnen 30 seconden wordt opgenomen, dat hebben de huisartsen zichzelf al dit voorjaar opgelegd.

Uit het onderzoek blijkt overigens ook dat mensen niet goed weten welk nummer ze moeten kiezen in geval van nood. De LHV vindt dat de overheid hier nog een taak heeft om duidelijk uit te leggen wat mensen in geval van nood moeten doen. Daar willen we samen in optrekken.

Ook de niet-spoedeisende bereikbaarheid kan en moet beter. Dat nemen de huisartsen zeer serieus. Sinds dit voorjaar is de LHV mét de leden bezig om daar snel verbetering in te brengen. Er is een toolkit ontwikkeld waarmee huisartsen samen met hun doktersassistente snel en makkelijk de bereikbaarheid kunnen verbeteren. De LHV zet ook in op een betere toepassing van moderne techniek en een verbetering van de organisatie en planning in praktijken.

De huisartsen doen zelf dus al veel aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Het grootste probleem is echter het groeiende tekort aan doktersassistentes. De afgelopen jaren hebben die veel meer taken gekregen. Er zijn dus niet alleen te weinig doktersassistentes per huisarts (om het werk aan te kunnen moet er ruim ½ fte bij per praktijk), maar er zijn ook te weinig mensen die zich laten opleiden tot doktersassistente. Het tekort aan doktersassistentes heeft de LHV uitdrukkelijk bij minister Klink aangekaart, maar hij heeft daar niets mee gedaan. Hij wil er geen extra geld voor uittrekken en laat het probleem dus gewoon voortsudderen. De LHV doet dan ook een klemmend beroep op de minister om dit rapport serieus te nemen en daar consequenties aan te verbinden.

Gisteravond laat is door de Ledenraad van de LHV unaniem besloten dat als de minister zijn bezuinigingen doorzet, dit niet zonder consequenties kan blijven. 

Publicatiedatum: 10 september 2008

De Reactie ven de SP:

“Er moeten meer huisartsen opgeleid worden en er moet voldoende budget zijn om extra doktersassistentes en praktijkondersteuners in dienst te nemen.” Dat zegt SP-Kamerlid en huisarts Henk van Gerven in reactie op een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg waaruit blijkt dat huisartsen in spoedgevallen onaanvaardbaar slecht bereikbaar zijn. Tegelijkertijd meldt de Landelijke Huisartsenvereniging dat zij signalen hebben ontvangen dat minister Klink wil gaan bezuinigen op de huisartsenzorg.
Henk van Gerven: “Bezuinigingen op de huisartsenzorg zijn volstrekt onacceptabel. De resultaten van het onderzoek van de Inspectie zijn bar en erger dan verwacht. Er moet juist geïnvesteerd worden in de huisartsenzorg.” Volgens het onderzoek, dat de Inspectie deed in opdracht van de Tweede Kamer, krijgt een kwart tot 40 procent van de mensen die met spoed een huisarts nodig hebben, geen gehoor. En 40 procent hangt tien minuten of meer aan de lijn voor een gewone vraag of afspraak. De Inspectie eist dat binnen een jaar de huisartsen orde op zaken stellen. Een spoedlijn hoort binnen 30 seconden te worden opgenomen en de reguliere lijn binnen twee minuten.

Van Gerven: “Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op hulp van huisartsen. Bij de grootschalige huisartsenposten stijgt de hulpvraag elk jaar met circa 7 procent.  Dit leidt tot overbelaste doktersassistentes en slecht bereikbare huisartsen. We moeten echt terug naar meer laagdrempelige en toegankelijke zorg. Die bereik je niet door te bezuinigen.”

One thought on “commotie over uitspraak Klink; “huisarts binnen 30 seconden aan de telefoon…”

  1. Pingback: Voted for on meddr.nl

Geef een reactie