Sensire: Zorg onvoldoende door ontslagen in de zorg. (een media overzicht)

De sensire site prijkt met:

Zorgaanbieders Thuiszorg Groningen en Sensire ontvangen aanvullende middelen op hun bestaande budget 2008 om aan de sterk gestegen zorgvraag in de regio’s te kunnen voldoen. Na een overlegperiode van enkele maanden zijn de partijen dit overeengekomen met Zorgkantoor Menzis. ‘Wij zijn blij dat wij vanaf vandaag de zorg aan klanten weer op vertrouwde wijze kunnen voortzetten’, aldus Leo Markensteijn, bestuursvoorzitter Meavita Nederland waar beide zorgorganisaties onderdeel van uitmaken.

Helaas zijn er ook andere verhalen:

(gelderlander)

Medewerkers van thuiszorgaanbieder Sensire vrezen voor het voortbestaan van hun organisatie. Onder het personeel circuleert het gerucht dat Sensire – actief in Gelderland en Overijssel – kort voor een faillissement staat.Dat was voor algemeen directeur Maarten van Rixtel aanleiding een brief aan de medewerkers te sturen, waarin hij stelt dat ‘er geen aanleiding is om te twijfelen aan de toekomst van Sensire’

maar wel aan het voortbestaan van kwalitatief goede zorg!

(Berkelland)

Sensire maakt deel van Meavita Nederland. Een van de werkmaatschappijen, Meavita-west in de regio Den Haag, heeft te kampen gehad met zeer aanzienlijke financiële problemen en een omvangrijke reorganisatie. Sensire zelf sloot de boeken in 2006 en 2007 af met een tekort van respectievelijk 11,6 en 1,5 miljoen euro, op een omzet van circa 170 miljoen. Die tekorten zijn opgevangen door in te teren op het eigen vermogen. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om de kosten te verminderen.

Namelijk het boventallig verklaren van vele functies die niet direct zorg gerelateerd zijn. zoals: psychologen, doktersassistenten, directie secretariaat, ergotherapie, wachtlijst beheer, en nog veel meer functies.

(Zorg en welzijn)

Er moeten zeker zestig voltijdbanen verdwijnen bij thuiszorgorganisatie Sensire. De banen vervallen bij de ondersteunende en facilitaire diensten. Algemeen directeur Van Rixtel van Sensire: ‘Door deze ingreep kunnen we nu wel de zorg aan de cliënt blijven garanderen.’

Maar over wat voor zorg heb je het als de dokter geen tijd heeft, de psycholoog er niet is en niemand je kan vertellen waar je zwaar dementerende vader  op de wachtlijst staat? De zorg wordt uitgekleed tot op het bittere minimaal noodzakelijke… voeding en huisvesting.

Geef een reactie