Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Ebola in Congo

In Congo zijn weer Ebola slachtoffers gevallen. Sinds november zijn er 9 personen overleden.
Ebona is een koortsende ziekte waarbij bloedingen optreden.

Tot 2020 jaarlijks minimaal 43 AIOS-SEH!

Tot ongeveer 2020 zullen er jaarlijks minimaal 43 aios spoedeisende hulp moeten bijkomen. De eerste twee of drie jaar moeten dat er maximaal 59 zijn.

Dat adviseert het Capaciteitsorgaan in het Capaciteitsplan 2008 voor de medische vervolgopleidingen spoedeisende geneeskunde. Het advies om aanvankelijk meer dan 43 aios op te leiden is bedoeld om de gewenste ‘kwalitatieve inhaalslag’ te kunnen maken en de nog prille opleidingscapaciteit op peil te houden. Ook kunnen SEH-artsen dan extra tijd besteden aan zaken als vakontwikkeling, opleiding, onderzoek en management. 
Bijna 65 procent van de Nederlandse ziekenhuizen heeft geen gecertificeerde SEH-arts, blijkt uit een inventarisatie van het Capaciteitsorgaan. De opstellers van het Capaciteitsplan 2008 vragen zich af of dit samenhangt met een tekort aan SEH-artsen en of andere factoren wellicht ook een rol spelen. Daarbij valt ‘bijvoorbeeld te denken aan de momenteel doorgaans toch goedkopere en wellicht flexibelere inzet van poortartsen en arts-assistenten op de SEH’, filosoferen de opstellers van het rapport. 
Een toenemende vraag aan SEH-artsen is waarschijnlijk omdat de Kwaliteitswet Zorginstellingen impliceert dat de personeelsformatie op de SEH kwalitatief en kwantitatief toereikend moet zijn om permanent verantwoorde zorg te kunnen leveren. Daarnaast stijgt het aantal bezoekers van de SEH. Het Capaciteitsorgaan trekt de ‘voorzichtige’ conclusie dat de zorgcomplexiteit op de SEH de laatste jaren in relatieve zin weinig aan veranderingen onderhevig is geweest. Het aandeel patiënten dat bij een bezoek aan de SEH wordt opgenomen, blijft in de loop der jaren immers vrijwel gelijk. 
Het is moeilijk een raming te maken over de onvervulde vraag omdat de SEH-arts in Nederland nog niet lang bestaat. Ook ligt er weinig vast over de normering van deze artsen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde in 2004 dat alle ziekenhuizen met een SEH-afdeling ‘op korte termijn’ moeten voldoen aan de norm dat op alle uren van de week een arts beschikbaar moet zijn met ‘voldoende deskundigheid’ en tenminste twee jaar ziekenhuiservaring. 
Verder is onvoldoende duidelijk welke carrièrekeuzen SEH-artsen in de toekomst zullen maken. Zij zijn jonge dokters van wie onbekend is of zij dit werk tot hun pensioen blijven doen en of zij voltijds dan wel in deeltijd gaan werken.
Toch heeft het Capaciteitsorgaan een poging gewaagd om een inschatting te maken over de toekomstige beschikbaarheid van SEH-artsen. Het maakte verschillende scenario’s op basis van 12- of 24-uursbezetting van een arts op de SEH. De bezetting is afhankelijk van onder meer de grootte van een ziekenhuis – in grote ziekenhuizen zijn immers 24 uur per dag voldoende opgeleide artsen aanwezig die ook kunnen worden ingezet op de SEH. De scenario’s voorzien in een uitbreiding van de huidige capaciteit met minimaal 350 tot maximaal 650 SEH-artsen voor de komende tien tot vijftien jaar. 
Nederland telt 125 aios SEH, van wie 70 procent vrouw is. Er zijn 74 SEH-artsen die in 35 verschillende ziekenhuizen werken, zowel academische als algemene. In de helft van de betreffende ziekenhuizen werkt één SEH-arts en in de andere helft werken er twee en heel soms meer.

Bron: capaciteitsorgaan (pfd van het volledige rapport)

Voorspelling 2009: golf van faillissementen in zorgsector

(NOODKLOK)
Een schrikbarend bericht van KPMG over de wijziging van VWS waardoor voor het onroerend goed in de zorg zelfde regels gaan gelden als in het bedrijfsleven. Hier een paar fragmenten uit het artikel:

De Nederlandse zorgsector wacht een golf van faillissementen nu het Ministerie van VWS van plan is de waardering van onroerend goed in de jaarverslagen van ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en zorg aan gehandicapten drastisch te veranderen. Het ministerie wil dat de instellingen bij de waardering van onroerend goed niet meer de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren, maar de richtlijnen die in het bedrijfsleven gelden. Dit betekent dat voor alle materiele vaste activa vanaf 1 januari 2009 de gewone richtlijnen van de Raad voor Jaarverslaggeving gaan gelden.

Overgang naar waardering van de vaste activa op basis van de regels van het bedrijfsleven zal leiden tot een verkorting van de afschrijvingstermijn van de gebouwen tot een periode van dertig jaar. Dit betekent dat in één keer het gehele eigen vermogen van vele zorginstellingen verdwijnt.

Voetelink: “Zelfs faillissementen zijn niet uit te sluiten. De voorgenomen wijziging leidt tot een aanslag op het eigen vermogen van zorginstellingen en tot onvergelijkbare jaarrekeningen. Alleen een heldere overgangssystematiek van het oude naar het nieuwe bouwregime kan de dreigende faillissementen en de chaos in de verslaggeving voorkomen”.

Langleve de in de paarse kabineten ingeslagen weg naar de privatisering en markt werking in de zorg!

Relatie tussen sex en niezen?

Even een vreemd bericht in de Engelse pers:

The next time someone in the room sneezes, you might want to wonder what exactly is on their mind after researchers found evidence that in certain people sneezing can be triggered by sexual fantasy.

Lees hier het volledige verhaal van de krant (The Independent) of in het tijdschrift van de britse medische gemeenschap.

2057: The Body (de volledige Discovery serie)

een mooie documentaire over het lichaam en de geneesunde in 2057. Het is een onderdeel van de serie 2057 van discovery. Hieronder alle 5 delen van de serie. Totaal ca. 45 minuten Youtube video…. het is het waard.

Deel 1

Deel 2

Deel 3


Deel 4


Deel 5

Klink gaat kijken wanneer een ziekenhuis onmisbaar is

Minister Klink van Volksgezondheid wil opnieuw gaan bekijken wanneer een ziekenhuis onmisbaar is in een regio. Nu geldt de regel dat de acute ziekenhuiszorg binnen 45 minuten bereikbaar moet zijn, maar de minister vindt dit te mager.

De bewindspersoon kwam vandaag in de Tweede Kamer tot deze slotsom na zijn ervaring met het openhouden van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. De acute zorg zou daar met een extra ambulancepost overeind gehouden kunnen worden. Maar de overige zorg zou toch te ernstig te lijden hebben onder het verdwijnen van een ziekenhuis in Lelystad, dat door Klink als een ‘systeemziekenhuis’ wordt bestempeld. Dit is een ziekenhuis dat noodzakelijk is om de zorg in een regio overeind te houden.

ANP/MedischContact

Gouden Loekie stem advies

Even een stem adviesje mbt de gouden loekie.

SMS GL4 naar 2222 als u deze commercial wil steunen! (kan alleen heden avond 18/12/2008). Kosten 60 eurocent per bericht.  Stemmen kan niet meer… Opbrengst ging naar de glazenhuis actie van 3FM

21:26 uur: De commercial is geëindigd als nummer: 1 !!!  Misschien moet het een boodschap zijn voor de overheid om eindelijk meer geld in de thuiszorg te steken!


[ad#ad-1]

Misleiding Menzis Reclame?

Ik zat gisteren tv te kijken en kreeg tot tweemaal een reclame van Menzis tezien. U kent de reclame waarschijnlijk wel. Een jong ogende vrouw persoon loopt naar tram terwijl de voiceover meldt dat ze een knobbeltje in de borst heeft en twee week moet wachten voordat ze door de chirurg gezien kan worden. Dankzij Menzis kan ze nu binnen 3 dagen geholpen worden…. 

Zie hier de video:


 

In deze reclame doet Menzis dat het bijzonderis dat door hun hulp de vrouw eerder geholpen wordt. Nu heb ik in veel ziekenhuizen gewerkt maar volgens mij kan elke patient met een knobbeltje in de borst binnen 3 dagen terecht bij een chirurg.  Dit neigt naar de reguliere gang van zaken als iets bijzonders af te geven.. misschien een zaakje voor de reclame code commissie?

Nog 2 dagen om bezwaar te maken.

even een korte mededeling: u heeft tot 15 december om bezwaar te maken tegen opname van u en uw gegevens in het EPD… (formulier kwijt? kijk even op www.epdnee.nl of www.epd-nee.nl) of klik hier voor het formulier

Manifestatie Thuiszorg Geen Markt 17/12

Op woensdag 17 december 2008 debatteert de Tweede Kamer over de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het Comité Zorg Geen Markt organiseert op deze dag een grote manifestatie tegen de afbraak en uitverkoop van de thuiszorg.

Er spelen steeds meer problemen in de huishoudelijke zorg door de Wmo. Mensen krijgen geen hulp of staan op wachtlijsten door het gebrek aan personeel. De mensen die werkzaam zijn in de huishoudelijke zorg worden massaal voor het blok gezet: salaris inleveren of werkloos zonder uitkering. Gemeenten worstelen met het toegewezen budget of houden geld over. Thuiszorginstellingen weigeren nog langer huishoudelijke zorg te geven en stoppen hun activiteiten. Schoonmaakbedrijven worden actief in de huishoudelijke zorg via de Wmo.

Reden genoeg om een krachtig protest te laten horen voorafgaand aan het debat met de verantwoordelijke staatssecretaris Bussemaker.

We roepen iedereen om op 17 december naar Den Haag te komen en op het Plein te protesteren tegen de huidige gang van zaken. Werkers in de thuiszorg en iedereen die solidair is met de huishoudelijke zorg. Ook vragen wij u in eigen woonplaats, wijk en familie- en vriendenkring bekendheid te geven aan deze actie.

Kom ook naar de protestbijeenkomst:

(let op: gewijzigde datum!)
17 december 2008
Plein Tweede kamer in Den Haag
12.00 -14.00 uur

Er zijn posters en flyers met oproep te bestellen via info@zorggeenmarkt.nl

met vriendelijke groet,

Ineke Palm