Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Somber van hoogleraarschap

Soms als ik stukjes lees en rustig zit na te denken over mijn vak en hoe wij in de geneeskunde omgaan met elkaar wordt ik somber… vooral na het lezen van dit stuk werd ik somber… waarom? is de enige vraag die ik kan hebben..

even wat stukjes uit het artikel uit Medisch contact

 

Maar nu, drie jaar na zijn aanstelling, houdt hij het voor gezien. ‘Het is voor een normaal mens met een gezin niet te doen.’

 

Met het hoogleraarschap kwam er een flink aantal extra managementtaken bij. Zo zit ik in het dagelijks bestuur van onze afdeling van 140 mensen, ben ik als hoofd van het researchlab eindverantwoordelijk voor 25 personen, zit ik bij alle afdelingsvergaderingen en researchbesprekingen en ben ik verantwoordelijk voor alle pathologieprotocollen.

Elk jaar wordt je productie in publicaties gemeten. Er is competitie binnen vakgroepen, binnen universiteiten, nationaal en internationaal. Binnen het systeem ben je volledig afhankelijk van je score en van de impactfactor van de bladen waarin je publiceert. Haal je de norm niet, dan droogt de financiering op.

..en de beste zin uit het artikel:

Daarnaast is er een maximaal aantal uren dat ik aan werk wil besteden en een minimum aantal uren dat ik aan mijn gezin wil besteden.


Proton therapie

De meeste mensen die de weblogs en het nieuws een beetje bijhouden hebben het afgelopen week gelezen, het reinier de Graaf gasthuis in Delft wil mogelijk naar het terrein van de TU verhuizen. Het voordeel van deze verhuizing zou de mogelijkheid van proton therapie zijn… maar hoe ziet zo’n apparaat er uit? Hier een paar plaatjes van MedGadget..

apparaat in fabriek

 

straalkop

straalkop

 

 

(bronnen: 1 ; 2)

EPD – de mogelijke consequenties

Het EPD is een raamwet of kaderwet . Een kaderwet is een wet die de algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt, maar geen gedetailleerde regels bevat. Een kaderwet bevat een raamwerk – de kaders – waarbinnen er gedetailleerde voorschriften kunnen worden uitgevaardigd. In Nederland worden deze wetten gewoonlijk verder uitgewerkt door een Algemene maatregel van Bestuur(AMvB’s) en Ministeriële regelingen met nadere richtlijnen. In België gebeurt dit normaliter door Koninklijke Besluiten en Ministeriële besluiten.

Het voordeel van een kaderwet is, dat er aan de ene kant een degelijke wettelijke basis gegeven wordt aan belangrijke voorschriften, maar dat de details van die voorschriften kunnen worden aangepast aan veranderde omstandigheden, zonder dat er een wetswijziging door het parlement behandeld en goedgekeurd moet worden. Als er bijvoorbeeld ontdekt wordt dat een bepaalde stof schadelijker is voor het milieu dan voorheen bekend was, dan kan de veiligheidsnorm aangescherpt worden, zonder dat eerst een nieuwe wet moet worden aangenomen. Een AMvB of Ministerieel besluit komt veel makkelijker en sneller tot stand dan een formele wet, waardoor de regelgeving flexibeler en daarmee slagvaardiger wordt.

Hiermee wordt ook direct duidelijk wat het gevaar is… naast medici is het in de toekomst mogelijk om justitie en de zorgverzekeraar er aan toe te voegen… nog niet overtuigend kijk eens naar dit filmpje, (even vergroten dan kan je alle details zien…)

 

(bronnen: wikipedia, aclu.org, medicalfacts)

Hasanein Akbari

14 jaar
Vermist sinds 2 december 2008
Vermist uit Haarlem

Thomas Booij

16 jaar
Vermist sinds 1-1-2009
Vermist uit Nievre Bourgogne (Frankrijk)

Neda Elsadik

5 jaar
Vermist sinds 24-06-2007
Vermist uit Ede

Robin Nuwan Prins

17 jaar
Vermist sinds 20-7-2008
Vermist uit Assen

Jenilda Dos Santos

2 jaar
Vermist sinds 1-12-2008
Vermist uit Dordrecht

Sensire en Vitras fuseren om Meavita te ontvluchten

Zoals recent hier gemeld zijn er grote problemen bij Sensire.

Nu is bekend geworden dat Vitras en Sensire gaan fuseren onder de Virtas holding met als hogere doel het ontvlechten (of is het ontvluchten) aan Meavita… Sensire is in het verleden getrouwd in gemeenschap van schulden en daardoor is er een groot probleem ontstaan in de levering van thuiszorg en verpleeghuiszorg in de achterhoek en Oost groningen. Door te fuseren onder de met Vitras terwijl Sensire nog in de Meavita holding zit kan men zich als één geheel losmaken van Meavita. Doel is geld overhouden en week goede zorg leveren… door het slechte huwelijk tussen Meavita en Sensire zijn vele banen in de thuis/verpleeghuis-zorg verloren gegaan in het afgelopen jaar.

Claim je recht op de “papa dag”

Claim je recht op tijd voor je kinderen

 

De FNV heeft een manifest op haar site staan om aan werkgevers, werknemers en de overheid duidelijk temaken dat er iets MOET gebeuren mbt de “papa dag”. Doel: meer tijd voor de kinderen van papa en meer kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen!

Hieronder volgt het volledige manifest. Teken het en stuur het door aan collega’s.

(meer…)