EPD – de mogelijke consequenties

Het EPD is een raamwet of kaderwet . Een kaderwet is een wet die de algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt, maar geen gedetailleerde regels bevat. Een kaderwet bevat een raamwerk – de kaders – waarbinnen er gedetailleerde voorschriften kunnen worden uitgevaardigd. In Nederland worden deze wetten gewoonlijk verder uitgewerkt door een Algemene maatregel van Bestuur(AMvB’s) en Ministeriële regelingen met nadere richtlijnen. In België gebeurt dit normaliter door Koninklijke Besluiten en Ministeriële besluiten.

Het voordeel van een kaderwet is, dat er aan de ene kant een degelijke wettelijke basis gegeven wordt aan belangrijke voorschriften, maar dat de details van die voorschriften kunnen worden aangepast aan veranderde omstandigheden, zonder dat er een wetswijziging door het parlement behandeld en goedgekeurd moet worden. Als er bijvoorbeeld ontdekt wordt dat een bepaalde stof schadelijker is voor het milieu dan voorheen bekend was, dan kan de veiligheidsnorm aangescherpt worden, zonder dat eerst een nieuwe wet moet worden aangenomen. Een AMvB of Ministerieel besluit komt veel makkelijker en sneller tot stand dan een formele wet, waardoor de regelgeving flexibeler en daarmee slagvaardiger wordt.

Hiermee wordt ook direct duidelijk wat het gevaar is… naast medici is het in de toekomst mogelijk om justitie en de zorgverzekeraar er aan toe te voegen… nog niet overtuigend kijk eens naar dit filmpje, (even vergroten dan kan je alle details zien…)

 

(bronnen: wikipedia, aclu.org, medicalfacts)

2 thoughts on “EPD – de mogelijke consequenties

  1. Pingback: NUjij.nl/Algemeen
  2. Pingback: Het Elektronisch Patientendossier (EPD) - de Ronde Tafel

Geef een reactie