Hepatitis vaccinatie in rijksvaccinatie programma?

Hep BDe Gezondheidsraad adviseert minister Klink van Volksgezondheid om hepatitis B op te nemen in het vaccinatiepakket. Ook adviseert de raad een inhaalslag, door alle kinderen van 12 jaar te laten inenten. Het besmettelijke virus wordt voornamelijk overgedragen door seksuele contacten en bloedcontact.

Met een programma waarvan algemene vaccinatie van zuigelingen deel uitmaakt kan aanzienlijk meer gezondheidswinst behaald worden dan met uitsluitend de huidige risicogroepenbenadering. Personen uit de risicogroepen worden zo beter bereikt en ook daarbuiten is zodoende een betere bescherming mogelijk. Het hepatitis B-vaccin is veilig en effectief. Een dergelijke uitbreiding van de vaccinatie is bovendien kosteneffectief.

Wanneer besloten wordt algemene vaccinatie van zuigelingen in te voeren, raadt de commissie aan om gedurende elf jaar een inhaalcampagne uit te voeren bij twaalfjarigen. Zodoende kan de immuniteit in de bevolking in korte tijd op een relatief hoog niveau gebracht worden. Ook kan zodoende de te verwachten gezondheidswinst ruim tien jaar eerder worden behaald en nog worden vergroot tegen relatief geringe extra kosten. Een aanvullend argument voor een inhaalcampagne is het bijzondere belang van bescherming op zo vroeg mogelijke leeftijd. Dan is immers de kans op dragerschap en chronische infectie groter dan op latere leeftijd.

(Gezondheidsraad. Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/03.)
Full text pdf

3 thoughts on “Hepatitis vaccinatie in rijksvaccinatie programma?

  1. Pingback: NUjij.nl | Jouw nieuws telt
  2. Hepatitis B is een erge ziekte. Het treft maar weinig mensen maar iedere dode is natuurlijk een teveel. Maar waarom dus weer vaccineren. Over dit vaccin is inmiddels heel wat meer bekend dan het HPV-vaccin: de kranten in o.m. Frankrijk stonden destijds bol van de problemen die de inenting opleverde. Is dat de reden dat de Gezondheidsraad nu de Hepatitis-B en de HPV-prik wil combineren? Hebben ze nog steeds niets geleerd? Of willen ze zelf dat de zgn. “indianenverhalen” over de vaccinaties nu eens eindelijk voor een groot publiek zichtbaar worden? Wie durft nog?

  3. Pingback: NUjij.nl/SOA

Geef een reactie