Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Egypte gaat alle varkens slachten

CAIRO (ANP) – Egypte gaat alle varkens in het land slachten uit vrees voor de varkensgriep. De minister van Volksgezondheid heeft daartoe opdracht gegeven, meldde het Egyptische staatspersbureau Mena woensdag.

Egypte telt 300.000 tot 400.000 varkens, die door de christelijke minderheid worden gehouden. De moslimmeerderheid in het land beschouwt varkens als onreine beesten.

Varkensgriep live volgen.

Hier kan je live de ontwikkelingen in de uitbraak van de varkensgriep epidemie (of al bijna pandemie) volgen… Tip als je geen kaart te zien krijgt: even een paar keer op uitzoomen (het minnetje) drukken… de embed functie van google is niet optimaal…


View H1N1 Swine Flu in a larger map

Legenda:
H1N1 Varkensgriep in 2009:
Roze:Verdacht
Paars: Bevestigd (of overleden met punt)
Geel: was verdacht maar tests negatief

CDC richtlijn over varkensgriep.

Per mail binnengekomen de CDC richtlijn met nuttige links

April 27, 2009

Epidemiologists from the Centers for Disease Control (CDC) said Monday that suspected or confirmed swine flu cases should be treated with oseltamivir or zanamivir and that other antiviral drugs have not been effective.

In an interim guidance for physicians, CDC officials noted that the 40 confirmed cases in the United States (as of 3 pm EST Monday) all presented with uncomplicated flu-like symptoms and so far have not been severe, unlike cases in Mexico.

For reporting and tracking, the CDC also recommended that physicians send swab samples to their state health department for definitive testing.

The virus is believed to be transmitted by close person-to-person contact, much like the seasonal influenza outbreaks, CDC officials said. Because of the risks for possible contagion of patients in the ED, emergency physicians are asked to review the CDC’s guidance about infection control.

Because of the rapidly evolving nature of the outbreak, emergency physicians are asked to check the CDC site regularly for updates (www.cdc.gov/swineflu/) as more information develops.

Helpful Links:

  • CDC Swine Flu site
  • Physician Guidance on Swine Flu Antiviral Recommendations 
  • Interim Guidance for Infection Control for Care of Patients with Confirmed or Suspected Swine Flu
  • Interim Recommendations for Facemask and Respirator Use Where Swine Flu Has Been Detected 
  • Physician Guidance for Swine Flu Non-pharmaceutical Community Mitigation 

Varkensgriepvirus in Mexico. (RIVM)

Op 21 april rapporteerden de VS infecties met een varkensgriepvirus (A/H1N1) bij 2 kinderen in Californië. In totaal is, na verscherpte surveillance, bij 7 patiënten een infectie met dit virus bevestigd. Vanwege een mogelijke link van een van de patiënten met Mexico is daar actief gezocht naar andere gevallen. Volgens de WHO zijn er in Mexico 47 patiënten met ernstige pneumonie, waarvan bij 17 een infectie met een A/H1N1 dat overeenkomsten vertoont met het in de VS vastgesteld varkenstype. Er zijn berichten over grotere aantallen zieken met een influenza-achtig ziektebeeld, maar deze zijn niet officieel bevestigd door de WHO.  

Advies
Vooruitlopend op nadere bevestiging door en richtlijnen van de WHO, adviseren wij medische professionals in Nederland om te handelen conform het draaiboek ‘Incidentele introductie van een nieuw type influenzavirus’ (500Kb).  Dit houdt in dat aanvullende maatregelen worden geadviseerd voor mensen die terugkeren uit Mexico, vanaf 17 april en die koorts (≥ 38,5 C) ontwikkelden binnen 4 dagen na terugkomst en waarbij geen alternatieve diagnose de koorts kan verklaren. Diagnostiek kan worden verricht in overleg met de plaatselijke GGD, conform de richtlijnen in het draaiboek. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria wordt verzocht om thuis te blijven.

Er geldt op dit moment geen negatief reisadvies voor Mexico. Reizigers wordt geadviseerd om de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen. Naar toolkit_griep en verkoudheid

Voor huisartsen en ziekenhuizen 

aanvullende informatie over de maatregelen (500Kb) | informatie over monstername en diagnostiek

 Er zijn berichten over grotere aantallen zieken met een influenza-achtig ziektebeeld, maar deze zijn niet officieel bevestigd door de WHO.  

Advies
Vooruitlopend op nadere bevestiging door en richtlijnen van de WHO, adviseren wij medische professionals in Nederland om te handelen conform het draaiboek ‘Incidentele introductie van een nieuw type influenzavirus’ (500Kb).  Dit houdt in dat aanvullende maatregelen worden geadviseerd voor mensen die terugkeren uit Mexico, vanaf 17 april en die koorts (≥ 38,5 C) ontwikkelden binnen 4 dagen na terugkomst en waarbij geen alternatieve diagnose de koorts kan verklaren. Diagnostiek kan worden verricht in overleg met de plaatselijke GGD, conform de richtlijnen in het draaiboek. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria wordt verzocht om thuis te blijven.

Er geldt op dit moment geen negatief reisadvies voor Mexico. Reizigers wordt geadviseerd om de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen. Naar toolkit_griep en verkoudheid

Voor huisartsen en ziekenhuizen 

aanvullende informatie over de maatregelen (500Kb) | informatie over monstername en diagnostiek

(bron:RIVM)

Biogisch is niet altijd beter

De groene hype heeft ook sigarettenmakers bereikt… Maar roken van bio sigaretten is niet gezonder…

Eerste medische website voor kinderen

 

Een van de cartoon figuren uit Medkidz

Een van de cartoon figuren uit Medkidz

Een Australisch initiatie is het… en website voor kinderen waar ingewikkelde zaken als ziekte, ziektes, behandelingen enz worden uitgelegd in eenvoudige en duidelijke afbeeldingen en bewoordingen.

 

De site gaat veel uitleggen aan de hand van videobeelden en cartoon animaties. Daarnaast bevat de site een medische encyclopedie en enige games.

link: MedKidz

Toename Comasaufen.

Comasaufen een weekend tijdverdrijf...

(Persbericht STAP)
In 2008 zijn 337 kinderen met spoed opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik. Dat is volgens de registratie van kinderartsen 13% meer dan in 2007 (297 kinderen). De gemiddelde leeftijd van de ‘comadrinkers’ is in 2008 15 jaar, iets jonger dan in 2007 (15,3). Het betreft bijna evenveel meisjes (48%) als jongens (52%). Het jongste slachtoffer is 11 jaar. Het gemiddelde BAG (bloedalcoholgehalte) van de opgenomen kinderen bedraagt 1,9 promille, vergelijkbaar met de hoeveelheid alcohol van ongeveer 10 standaardglazen. .
De registratie van de alcoholvergiftigingen is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor Kindergeneeskunde (NSCK), TNO Kwaliteit van Leven, het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, STAP (Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid) en de Universiteit Twente, afdeling Communicatiewetenschap.
De gegevens zijn aangeleverd door 60 verschillende ziekenhuizen.
Coma-slachtoffers zijn doorsnee jongens en meisjes.
Uit de gegevens van het opleidingsniveau, schoolprestaties en de gezinssituatie blijkt dat de opgenomen kinderen een doorsnee vormen van de Nederlandse bevolking.
De meeste kinderen volgen het VMBO (46%);daarna volgt HAVO (21%) en het VWO (14%). De schoolprestaties (gemeten naar het percentage zittenblijvers) lijken normaal. Ongeveer 80% woont bij beide ouders en 20% bij een gescheiden ouder. De meeste kinderen zijn van Nederlandse afkomst (84%).
Nico van der Lely, kinderarts te Delft en initiatiefnemer van de poliklinieken jeugd en alcohol voor jonge alcoholslachtoffers: “Comadrinken komt in de beste families voor. Wat meespeelt is dat drankjes die jongeren lekker vinden niet duur en zoet zijn en gemakkelijk beschikbaar zijn”.

Indrinken thuis, daarna doordrinken in de horeca
De meeste kinderen (57%) komen ’s nachts of ’s avonds (35%) in het ziekenhuis terecht. Het gemiddelde beeld is dat eerst thuis of bij vrienden wordt gedronken. Bijna de helft van de opgenomen jongeren drinkt de tweede helft van de avond alcohol in de horeca. Het gaat dan meestal om een combinatie van zoete mixdranken en sterke drank.
De kinderartsen constateren een gemiddeld bloedalcoholgehalte van 1,9 promille (ongeveer 10 glazen). Het promillage loopt uiteen van 0,3 promille (2 tot 3 glazen) tot 5,5 promille (tenminste 30 glazen). In 2007 bedroeg het hoogst gemeten promillage nog 4,3 promille. Gemiddeld zijn de jongeren bijna 3 uur (2 uur en 55 minuten) buiten bewustzijn met uitschieters tot 24 uur.

Van der Lely: “Het is een raadsel dat jongeren een promillage van boven de 5 overleven; zelfs voor volwassenen praten we dan in de praktijk over een potentieel dodelijke dosis”.

Meneer ligt 5 dagen zonder zorg… bezuinigingen

 

helaas is dit het ideale beeld... de waarheid is anders.

helaas is dit het ideale beeld... de waarheid is anders.

Een zeer schokkend relaas in Trouw over de gevolgen van de bezuinigingen in de zorg… €180 per patient in het verpleeghuis tegenover €600 in een TBS kliniek… dit artikel is een duidelijke een must read om een goed beeld van de gevolgen van de bezuinigingen te lezen… Lees hier!

33 procent van de anorexia doden door hartproblemen.

Tijdens een meeting van de Society for Adolescent Medicine zijn onderzoeksresultaten gemeld van een onderzoek naar hart en vaat ziekten bij anorexia patienten. Mortaliteit bij anorexia is tussen de 5 en de 20%. Hiervan is éénderde tgv cardiovasculaire problemen. Significant veel hart problemen werden waargenomen bij meisjes die voor het eerst opgenomen waren vanwege anorexia.
zo ziet een patient het
De resultaten van het onderzoek:

Hartritme:
In de eerste 24uur van de opname was de gemiddelde hartfequentie 43.5 slagen per minuut. Waarbij bij 26 van de 31 onderzochte personen voldeden aan de criteria voor de sinus bradycardie.

Orthostase:
Bij orthostae onderzoek blijkt bij 18 van de 31 patienten de hartfrequentie met meer dan 30 slagen per minuut op te lopen, en hiermee voldoen ze aan de criteria voor orthostatische intolerantie. De orthostatische bloedruk daling was in 2 van de 31 patienten meer dan 20 mmHg.

Het rust ECG:
Bij 5 van de 31 patienten werd een verlengde QTc tijd gevonden. Er zijn geen ritmestoornissen gevonden door deze verlenging.

De hart echo:
bij 4 van de patienten werd een mitraalklep prolaps waargenomen en bij 2 was er pericardvocht (1 patient had alle twee).

(genoemde getallen zijn allen significant)

Twitter weekoverzicht van 2009-04-13

  • Zorgkantoor:
    “Nee het kost ons 6 tot 12 week voor we het geld van uw pgb met een looptijd van 12 week gaan overmaken.” #