Pensioenfonds Zorg en Welzijn kan crisis aan…

Na alle gedoe in de media over het ABP (amtenaren pensioenen) als gevolg van de financiele crisis komt Pensioenfonds Zorg en Welzijn nu ook met een reactie.
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (Pfzw) beschikt over voldoende herstelkracht om in 2014 de dekkingsgraad (verhouding tussen het vermogen en de financiele verplichtingen) op tenminste het minimaal vereiste niveau van 105% te brengen. De dekkingsgraad is als gevolg van de financiele crisis gezakt naar 90%. Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:”Eind vorig jaar hebben we voor onze deelnemers en gepensioneerden het pijnlijke besluit moeten nemen om in 2009 niet te indexeren. Het dekkingstekort belet ons naar verwachting ook de komende drie jaar te indexeren, maar deze ingreep is noodzakelijk voor financieel herstel. Ingrijpender maatregelen zijn vooralsnog niet aan de orde.” Pfzw en haar uitvoeringsorganisatie PGGM zetten een uitgebreid communicatieprogramma op over de financiële situatie van het fonds en het herstelplan. Het programma bestaat ondermeer uit een special van het deelnemersblad Eigentijd, een bijeenkomst voor werkgevers en ee n aantal interactieve regiobijeenkomsten voor deelnemers en gepensioneerden.

Geef een reactie