Varkensgriepvirus in Mexico. (RIVM)

Op 21 april rapporteerden de VS infecties met een varkensgriepvirus (A/H1N1) bij 2 kinderen in Californië. In totaal is, na verscherpte surveillance, bij 7 patiënten een infectie met dit virus bevestigd. Vanwege een mogelijke link van een van de patiënten met Mexico is daar actief gezocht naar andere gevallen. Volgens de WHO zijn er in Mexico 47 patiënten met ernstige pneumonie, waarvan bij 17 een infectie met een A/H1N1 dat overeenkomsten vertoont met het in de VS vastgesteld varkenstype. Er zijn berichten over grotere aantallen zieken met een influenza-achtig ziektebeeld, maar deze zijn niet officieel bevestigd door de WHO.  

Advies
Vooruitlopend op nadere bevestiging door en richtlijnen van de WHO, adviseren wij medische professionals in Nederland om te handelen conform het draaiboek ‘Incidentele introductie van een nieuw type influenzavirus’ (500Kb).  Dit houdt in dat aanvullende maatregelen worden geadviseerd voor mensen die terugkeren uit Mexico, vanaf 17 april en die koorts (≥ 38,5 C) ontwikkelden binnen 4 dagen na terugkomst en waarbij geen alternatieve diagnose de koorts kan verklaren. Diagnostiek kan worden verricht in overleg met de plaatselijke GGD, conform de richtlijnen in het draaiboek. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria wordt verzocht om thuis te blijven.

Er geldt op dit moment geen negatief reisadvies voor Mexico. Reizigers wordt geadviseerd om de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen. Naar toolkit_griep en verkoudheid

Voor huisartsen en ziekenhuizen 

aanvullende informatie over de maatregelen (500Kb) | informatie over monstername en diagnostiek

 Er zijn berichten over grotere aantallen zieken met een influenza-achtig ziektebeeld, maar deze zijn niet officieel bevestigd door de WHO.  

Advies
Vooruitlopend op nadere bevestiging door en richtlijnen van de WHO, adviseren wij medische professionals in Nederland om te handelen conform het draaiboek ‘Incidentele introductie van een nieuw type influenzavirus’ (500Kb).  Dit houdt in dat aanvullende maatregelen worden geadviseerd voor mensen die terugkeren uit Mexico, vanaf 17 april en die koorts (≥ 38,5 C) ontwikkelden binnen 4 dagen na terugkomst en waarbij geen alternatieve diagnose de koorts kan verklaren. Diagnostiek kan worden verricht in overleg met de plaatselijke GGD, conform de richtlijnen in het draaiboek. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria wordt verzocht om thuis te blijven.

Er geldt op dit moment geen negatief reisadvies voor Mexico. Reizigers wordt geadviseerd om de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen. Naar toolkit_griep en verkoudheid

Voor huisartsen en ziekenhuizen 

aanvullende informatie over de maatregelen (500Kb) | informatie over monstername en diagnostiek

(bron:RIVM)

One thought on “Varkensgriepvirus in Mexico. (RIVM)

  1. Pingback: NUjij.nl/Algemeen

Geef een reactie