Reactie RIBIZ op het lek in het BIG-register.

Hier de reactie van het RIBIZ… was de 15e al verzonden echter niet naar het mailadres wat ik had aangegeven bij het RIBIZ.

Geachte heer Tebbes,

Vandaag zijn wij benaderd door de Telegraaf over uw verhaal “Privacy lek in BIG-register website (RIBIZ)”. Van mijn collega’s heb ik ook vernomen dat u contact heeft gehad over dit onderwerp. Graag zou ik willen toelichten hetgeen u schetst.

Als BIG-register zijn wij verplicht om gegevens van het GBA (Gemeentelijk Basis Administraie) te voeren. Bij het GBA wordt achternaam partner geregistreerd en doorgegeven aan het BIG-register. Als iemand in het BIG-register een arts wilt opzoeken dan wordt er gezocht op geboorte achternaam én achternaam partner. De reden hiervan is dat iedereen zowel zijn/haar geboorte achternaam dan wel zijn/haar partner achternaam kan voeren. Zo wordt de kwaliteit van de zoekresultaten van het BIG-register vergroot en verbetert het de toegankelijkheid van het BIG-register. Anders kan het voorkomen dat wanneer iemand enkel één van de twee achternamen weet, de betreffende zorgverlener niet kan vinden en daaruit de verkeerde conclusie kan trekken.

Met vriendelijke groet,
Joe-San T****

Teamcoördinator Front Office

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
CIBG / RIBIZ

Postbus 16114
2500 BC Den Haag
Wijnhaven 16, 2511 GA Den Haag

Blijft bijzonder…. Als ik het goed begrijp kan ik dus zoeken op de naam van de partner van mijn zorgverlener… ook als deze niet werkzaam is in de zorg. Leuk, daar zit je als partner op te wachten… Verder kan ik mij niet herinneren dat het RIBIZ (voorheen BIG-register) of mijn gemeente ooit heeft gemeld aan mij of mijn partner dat er info van partners gebruikt wordt.

Echter deze verklaring is nog geen verklaring voor het zoeken op 2 letters en een willekeurige datum en dan een hele lijst met namen krijgen.  Ik wacht op meer antwoorden, want vooralsnog zijn er meer vragen.

3 thoughts on “Reactie RIBIZ op het lek in het BIG-register.

 1. Jammer Michiel, alle ophef voor niets. Geen privacy lek, niks aan de hand. Maar jij hebt in ieder geval je “two minutes of fames” gehad!

  1. Dat kan je je afvragen… Waarom moet een arts op te zoeken zijn via de naam van de partner? verder wil ik je verwijzen naar het de website justitie.nl en kijk even naar de wet op de privacy…. ik wil je wel even helpen:

   De Wbp stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Een organisatie (DUS ook het RIBIZ)
   -mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is. Of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens.
   -mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
   -mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk,
   -moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen.
   -moet de verwerking in veel gevallen melden;
   -moet de betrokken burger in principe altijd informeren over de gegevensverwerking.
   (Bron: justitie.nl)

   Er is niet aan mij verteld dat ik ook onder de naam van mijn vrouw geregistreerd sta, waarom verwerkt men namen die ik NIET voer in mijn praktijkvoering en door het kunnen zoeken op TWEE letters en dan al resultaten krijgen is ook niet echt veilig beheer van de data..

Geef een reactie