KAMER BLOKKEERT VERDERE INVOERING MARKTWERKING ZIEKENHUIZEN

(Bron: SP.nl ; 03-07-2009)

Donderdagnacht heeft de Tweede Kamer in grote meerderheid ingestemd met twee voorstellen van de SP waardoor het kabinet niet verder mag gaan met de invoering van de marktwerking in ziekenhuizen. Op dit moment gelden voor circa een derde van de ziekenhuiszorg vrije prijzen. Het kabinet wil verdere uitbreiding naar 50% in 2011. Het kabinet kan echter niet verder als de kamer daar niet mee instemt, zo is besloten.

SP-Kamerlid Henk van Gerven: “We staan op een keerpunt. Het is opmerkelijk dat de hele coalitie voor onze moties heeft gestemd en alleen de liberalen van VVD en D66 tegen.”

De introductie van de marktwerking in de ziekenhuizen met de invoering van het stukloon via de zogenaamde diagnose behandelcombinaties (DBC’s) heeft veel ellende gebracht. De hele operatie heeft minstens een half miljard euro gekost. Ruim 4 jaar na de invoering is het echter nog steeds een grote administratieve chaos. Jaarlijks zijn de ziekenhuizen 100 miljoen euro extra kwijt aan de administratieve bureaucratie. Ook lopen de ziekenhuiskosten uit de hand doordat specialisten de afgelopen twee jaar hun omzet met 50% zagen stijgen.

Geef een reactie