CITO gaat rekenen van verpleegkundigen testen

Uit diverse wetenschappelijke publicaties blijkt dat rekenen één van de zorgpunten is in het kader van patiëntveiligheid. Daarom werkt Cito aan de ontwikkeling van een gestandaardiseerd instrument om de rekenvaardigheid voor werkenden in de zorg te meten. De eerste focus ligt hierbij op het verzorgend en verpleegkundig personeel. De opgaven zijn ontwikkeld door verpleegkundigen uit de praktijk en gekoppeld aan voor hen herkenbare beroepssituaties. Het instrument wordt onder andere door de stakeholders V&VN en LEVV landelijk genormeerd.

Aanbod nulmeting

CITO biedt zorginstellingen en ziekenhuizen de mogelijkheid om in het voorjaar van 2010, geheel kosteloos en zonder verdere verplichtingen eenmalig aan een landelijke nulmeting mee te doen.

De nulmeting bestaat uit een schriftelijke rekentoets voor het verzorgend en verpleegkundig personeel van de instelling. De toets bestaat uit 30 meerkeuzevragen om de rekenvaardigheid te meten en een korte vragenlijst om enkele algemene gegevens te verzamelen. Deze landelijke nulmeting vindt plaats in de periode januari – maart 2010.

Resultaten

De werkgever (en werknemer) ontvangt na afloop van deze nulmeting een rapportage met een geanonimiseerde score op kandidaat-niveau. Daarnaast ontvangt men een vergelijking van uw gemiddelde instellingsscores met de landelijke instellingsscores. Anonimiteit en privacy zijn hierbij gewaarborgd. Het voordeel is dat de instelling inzicht krijgt in de rekenvaardigheid van de eigen verzorgend en verpleegkundig personeel en hoe zij het doen ten opzichte van collega zorginstellingen en ziekenhuizen.

Bron: CITO

Geef een reactie