Maand: september 2009

Het succes van de DBC… of overcompensatie voor ondersteuners

Zoals bekend is er sprake van een forse overschrijding van het budget voor de medisch specialistische hulp. Met andere woorden: alle vrijgevestigde medische specialisten hebben in totaal veel meer gedeclareerd…
Read More

Reactie NVZ op beleid Klink

Poliklinieken In 2010 wil de VWS-minister € 48 miljoen besparen op polikliniekbezoeken. Dat bedrag zou een jaar later naar € 78 miljoen oplopen. Patiënten die zonder verwijsbriefje bij de polikliniek…
Read More

Klink rekent zich rijk aldus CPB.

De bezuinigingen zoals minister Klink het heeft bedacht gaan hem NIET de gewenste hoeveelheid opleveren. Hij heeft zich rijk gerekend. Dit is te lezen in een doorrekeningen van de bezuinigingen…
Read More

Aantal dementen verdrievoudigt

Vandaag op is het volgende gepubliceerd: Het aantal gevallen van dementie zal de komende jaren flink toenemen. Rond 2050 lijden wereldwijd meer dan 115 miljoen mensen aan aandoeningen als de…
Read More

AGIS: geen concurrentie en marktwerking bij spoedzorg

Het aanbieden van spoedzorg door ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en andere zorgaanbieders is een openbare nutsvoorziening, net zoals brandweer en politie. Daar passen geen concurrentie en marktwerking. Daar gaat het alleen…
Read More

60% fouten op SEH door menselijk handelen

Als op de Spoedeisende Hulp onbedoeld de veiligheid van de patiënt in het gedrang komt, is bij zestig procent van de oorzaken sprake van menselijk falen. Dit blijkt uit een…
Read More

Foutje Klink: patiënt hoeft SEH bezoek niet te betalen…

De soep wordt niet zo heet gegeten als dat hij wordt  opgediend... Foutje van de minister??? Er is geen sprake van dat patiënten die zonder verwijsbrief van de huisarts op…
Read More

De miljoenennota 2009

Vandaag dinsdag 16 september  presenteerde de minister van Financiën Wouter Bos aan de Tweede Kamer de Miljoenennota. In de zorg is het beleid voor 2009 gebaseerd op de bekende speerpunten,…
Read More

Miljoenennota plannen voor de zorg

Zorgverlening Huisartsen moeten minder en goedkopere medicijnen voorschrijven Huisartsen moeten doelmatiger medicijnen voorschrijven. Om dit te bereiken wordt in 2010 het bedrag verlaagd dat huisartsen krijgen voor elke ingeschreven patiënt.…
Read More

Nederlander wil wel top zorg maar niet betalen

Nederlanders vinden gezondheid een van de belangrijkste waarden in het leven. Materiële welvaart, hobby’s en vakanties vinden ze het minst belangrijk. Maar daaraan besteden ze wel het meeste geld, en…
Read More